The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 14.7. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 7.7. do nedele 14.7. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na 8 % územia na úrovni extrémneho sucha. Najhoršia situácia je stále na severe stredného Slovenska a krajnom východe. Extrémne sucho je lokálne aj v Slovenskom Rudohorí, na Spiši a v Podtatranskej kotline. Suchom je zasiahnutých až 80 % územia Slovenska. V povrchovej vrstve sa tento týždeň situácia trochu zlepšila. Extrémne sucho je len na 1,7 % plochy. Najhoršia situácia je na severe stredného a západného Slovenska, a tiež v oblasti Slovenského Rudohoria a na Spiši. V hlbšej vrstve sa extrémne sucho nachádza na viac ako 10 % plochy, a to najmä na severe stredného Slovenska a krajnom východe. V hlbšej vrstve sa situácia takmer vôbec nezlepšila.

Viac informácií