The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 6.10. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 30.9. do nedele 6.10. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA je v hlbšom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) na úrovni až výnimočného sucha lokálne na juhovýchodnom Slovensku. Sucho sa v tejto vrstve pôdy vyskytuje prakticky len na krajnom východe. Na západnom Slovensku sú len malé územia, kde je ešte začínajúce sucho. V povrchovej vrstve a v celom profile je väčšina územia bez rizika sucha, len lokálne pozorujeme zníženú úroveň pôdnej vlahy.

Viac informácií

 

22. September 2019 / 38. week

previous next stáhnout close