The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 3.11. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 27.10. do nedele 3.11. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je lokálne na krajnom severe na úrovni výrazného až extrémneho sucha. Sú to však len veľmi malé územia na Hornej Orave a v oblasti Tatier. Výrazné až výnimočné sucho pozorujeme aj na krajnom juhozápade. Začínajúce sucho je na približne ¼ územia. V povrchovej vrstve sa situácia za uplynulý týždeň zhoršila. Výrazné sucho zasahuje až 3 % územia, a lokálne na krajnom severe monitorujeme výnimočné až extrémne sucho. V povrchovej vrstve je sucho na približne polovici územia. V hlbšej vrstve je situácia priaznivejšia. Výrazné sucho pretrváva na Dolnom Zemplíne, a tiež na krajnom severe.

Viac informácií

 

20. October 2019 / 42. week

previous next stáhnout close