The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 19.1. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 12.1. do nedele 19.1. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha na 12,5 % plochy. Mierne až výrazné sucho je ojedinele na strednom Slovensku. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho až na tretine územia. Mierne sucho je v centrálnej časti Slovenska a na krajnom východe. V hlbšej vrstve sa zhoršenie situácie zatiaľ neprejavilo až tak výrazne. Na väčšine územia je to stále bez rizika sucha, len na strednom Slovensku je ojedinele začínajúce až výrazné sucho.

Viac informácií