The soil saturation deviation of average condition in 1961-2015


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 23.2. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 16.2. do nedele 23.2. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele najmä na strednom a východnom Slovensku na úrovni začínajúceho sucha. Na približne 85 % plochy je to bez rizika sucha. Podobná situácia je aj v povrchovej vrstve. Začínajúce sucho je v tejto vrstve aj na juhu Podunajskej nížiny. Lokálne je na Above až mierne sucho. V hlbšej vrstve je výrazné sucho v oblasti Malých Karpát, a tiež na severe v oblasti Spišskej Magury a Levočských vrchov. Na približne 90 % plochy je to stále bez rizika sucha.

Viac informácií