The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 12.4. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 5.4. do nedele 12.4. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na približne 54 % plochy na úrovni výrazného až extrémneho sucha. Extrémne sucho pokrýva 2,5 % územia a zasahuje Oravu, Kysuce a čiastočne aj Spiš. Sucho je okrem vysokých polôh na takmer celom území Slovenska. V povrchovej vrstve je situácia ešte horšia. Výrazné až extrémne sucho je až na 70 % plochy. Extrémne sucho, podobne ako v celom profile, je na Orave, Kysuciach, Spiši, a ešte aj na Považí (spolu 3 % celkovej plochy). V hlbšej vrstve je situácia trochu lepšia, ale aj tu je suchom zasiahnutých až 93 % plochy a extrémne sucho je na 4 % plochy.

Viac informácií