The soil saturation deviation of average condition in 1961-2015


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 19.4. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 12.4. do nedele 19.4. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až extrémneho sucha na 90 % celkovej plochy. Extrémne sucho je na 6,5 % plochy a zasahuje Oravu, Kysuce, Spiš, Levočské vrchy, Čergov, a ojedinele je aj v Slovenskom Rudohorí, na krajnom juhozápade a v oblasti Tatier. Situácia sa tak v porovnaní s minulým týždňom ešte viacej zhoršila. V povrchovej vrstve je sucho na takmer celom území, okrem najvyšších polôh, kde je snehová pokrývka. Mierne až extrémne sucho je až na 95 % plochy. Extrémne sucho zasahuje najmä oblasti na severe, ale ojedinele je aj v Slovenskom Rudohorí. V hlbšej vrstve je situácia trochu lepšia, ale i tu sa sucho rozširuje na čoraz väčšiu plochu. Extrémne sucho zasahuje až 7 % celkovej plochy.

Viac informácií

 

19. April 2020 / 16. week

previous next stáhnout close