The soil saturation deviation of average condition in 1961-2015


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 13.9. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 6.9. do nedele 13.9. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je lokálne na krajnom východe, Orave a Podunajskej nížine na úrovni začínajúceho sucha. Až 95 % územia je však bez rizika sucha. Podobná situácia je v povrchovej a hlbšej vrstve. Začínajúce sucho je v povrchovej vrstve len ojedinele na krajnom východe.

Viac informácií