The soil saturation deviation of average condition in 1961-2015


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 27.9. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 20.9. do nedele 27.9. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha len na Hornej Orave. Na takmer celom území je to bez rizika sucha alebo je len znížená úroveň pôdnej vlahy (S0). V povrchovej vrstve je situácia taktiež priaznivá. Začínajúce sucho je len lokálne na Orave a severovýchode. V hlbšej vrstve je väčšina územia taktiež bez rizika sucha. Začínajúce až mierne sucho je na Orave, Podunajskej nížine a na krajnom východe.

Viac informácií