The soil saturation deviation of average condition in 1961-2015


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 10.1. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 3.1. do nedele 10.1. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je lokálne na Orave na úrovni začínajúceho sucha. Podobná situácia je aj v povrchovej vrstve. Takmer celé územie Slovenska, okrem malej oblasti na Orave, je bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je už celé územie Slovenska bez rizika sucha.

Viac informácií