The soil saturation deviation of average condition in 1961-2015


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 23.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 16.5. do nedele 23.5. ráno)

 

Celé územie Slovenska je v obidvoch pôdnych profiloch a aj v celej vrstve pôdy (0-100 cm) už bez rizika sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010).

Viac informácií