The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 22.8. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 15.8. do nedele 22.8. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha na juhu Podunajskej nížiny, Zemplíne, lokálne na Zamagurí a vo Volovských vrchoch. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho len na malej ploche na juhu Podunajskej nížiny a Zemplíne. V hlbšej vrstve je ešte mierne sucho lokálne na krajnom východe a vo Volovských vrchoch.

Viac informácií