The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 17.10. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 10.10. do nedele 17.10. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na juhovýchodnom Slovensku. Extrémne sucho zasahuje celkovo 0,3 % územia Slovenska. Situácia sa tak v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nezmenila. V hlbšej vrstve je na juhovýchode mierne až výrazné sucho.

Viac informácií