The soil saturation deviation of average condition in 1961-2015


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 2.1.2022 o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 27.12.2021 do nedele 2.1.2022 ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha na juhu západného a stredného Slovenska. Mierne sucho je stále v oblasti Krupinskej planiny. Bez rizika sucha je 85 % územia. V povrchovej vrstve je len ojedinele na juhu Podunajskej nížiny znížená úroveň pôdnej vlahy. V hlbšej vrstve je mierne až výnimočné sucho lokálne na juhu stredného a západného Slovenska. Výnimočné sucho je v okolí Nových Zámkov a Komárna.

Viac informácií

16. December 2021 / 50. week

previous next close