The soil saturation deviation of average condition in 1961-2015


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 20.2. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 13.2. do nedele 20.2. ráno)

 

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného sucha v južnej časti Podunajskej nížiny, pričom táto plocha predstavuje 3,4 % územia Slovenska. Na juhu stredného a východného Slovenska je len ojedinele mierne sucho. V povrchovej vrstve pôdy je najhoršia situácia na Záhorí, kde je ojedinele výrazné až výnimočné sucho. Výrazné sucho je aj na juhu Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve je len lokálne na juhu Podunajskej nížiny a stredného Slovenska výrazné sucho.

Viac informácií