Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 2.6. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 26.5. do nedele 2.6. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne na západe v intervale 50-60 %. Na väčšine Slovenska je nasýtenie vyššie ako 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie 50-60 % lokálne na Dolnom Zemplíne a v okolí Košíc. V celom profile (0-100 cm) je situácia podobná. Na väčšine Slovenska je nasýtenie nad 70 %, lokálne na Dolnom Zemplíne 50-60 %.

Viac informácií