Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 15.11. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 8.11. do nedele 15.11. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je po minulom týždni na väčšine územia v intervale 70-90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je na celom území Slovenska nasýtenie nad 90 %. V celom profile (0-100 cm) je len lokálne nasýtenie v intervale 70-90 %, inak na ostatnom území je nasýtenie nad 90 %.

Viac informácií