Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 25.7. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 18.7. do nedele 25.7. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je nižšie ako 10 % lokálne na juhozápade Slovenska. Nasýtenie je v intervale 10-20 % ojedinele na Podunajskej nížine, na Záhorí, Dolnom Zemplíne a v okolí Košíc. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % na Záhorí a lokálne na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % na Záhorí a v oblasti Malých Karpát. Na Podunajskej a Východoslovenskej nížine je najnižšie nasýtenie 10-20 %. Hodnoty nasýtenia sú pod hranicou 50 % na približne 2/3 územia.

Viac informácií

26. July 2021 / 30. week

previous next close