Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Nové Mesto nad Váhom: „Zrážky na konci týždňa mierne zlepšili bilanciu vo vrchnej vrstve pôdy, cca 14 mm.“

Piešťany: „Za uplynulý týždeň spadlo 16,7 mm počas dvoch zrážkových udalostí. Situácia sa nakrátko trocha zlepšila, ale jariny sú v zlom stave.“

Púchov: „Pôda veľmi suchá - široké praskliny. Obilniny: oziminy v štádiu klasenia, jariny - vlajkový list, zaznamenané usychanie odnoží. Repka ozimná - odkvitnutá (doba kvitnutia veľmi krátka).“

Nitra: „Zrážky stále nulové, po okolí sa prehnalo pár búrok, ktoré boli iba lokálne a výdatné (väčšina vody stiekla preč). Pukliny sú už také, ako v júli, dokonca usychá aj pokosená tráva. Porasty kukurice sú mierne nerovnomerné, kvôli chýbajúcim zrážkam a vysokým teplotám.“

Kežmarok: „Za posledný týždeň padlo cca 8 mm, niekde ani toľko. Preto pôdne sucho sa prehlbuje s negatívnym dopadom na oziminy i jariny. Krmoviny - trávy - sú nízke, preto možno očakávať výrazné zníženie produkcie krmovín, najmä sena.“

Trebišov: „Vplyvom sucha je problematické vzchádzanie sóje. Zemiaky sú nakličené v pôde, ale vzchádzajú zle kvôli nedostatku vlahy.“

Nové Zámky: „V predchádzajúcom týždni pokračovalo veľmi suché počasie, lokálne búrky ktoré sa vyskytovali v jednotlivých dňoch týždňa obchádzali našu oblasť. Situácia sa ale výrazne zlepšila v priebehu soboty keď našu oblasť zasiahla búrka s úhrnom zrážok 11,2 mm, čo výrazne prospelo pôde a porastom.“

Pezinok: „Naďalej bez zrážok, situácia sa mierne zhoršila.“

Lučenec: „Nadpriemerne teplé počasie pokračovalo, nočné teploty majú stále letné hodnoty 8-15°C, najvyššie denné teploty sa pohybovali v rozmedzí 23 - 27°C, vzduch je stále dosť suchý, zrážky sa vyskytli v minimálnom množstve 8.mája - 2,7 mm pri krátkej búrke, podobne aj 9. mája pri lokálnej búrke - 0,9 mm. Zrážky boli zaznamenané aj dňa 11. mája v nemerateľnom množstve.“

Nové Zámky: „Sucho je znásobené vysokými teplotami. Za apríl napršalo 26 mm, v máji len 1 mm! Závlahu (kvapkovú) sme spustili už v apríli. Dodali sme cca 30 mm do broskýň a cca 10 mm do jabloní! Sucho sa najviac prejavuje na jarnom jačmeni.“

Martin: „Uplynulý týždeň nepriniesol v podstate takmer žiadne zrážky. Za celý týždeň som nameral 2,3 mm atmosférických zrážok, dosť málo na začiatok mája. Situácia sa začína zhoršovať. Čo sa týka Horného Turca, Turčianske Teplice a okolie sú na tom lepšie ako mestá Martin či Vrútky.“

Zvolen: „Suma zrážok za predchádzajúci týždeň bola iba 2,2 mm, ktoré vietor rýchlo vysušil. Zaznamenali sme mierne ochladenie, no stále sú to vysoké teploty na toto ročné obdobie. Vplyv sucha sa zvýrazňuje hlavne u jarných plodín.“

Levice: „Množstvo zrážok za uplynulý týždeň - 11,5 mm. Evidujeme mierne zlepšenie vlahových podmienok a pozitívom je aj zníženie denných teplôt.“

13. May 2018 / 19. week

previous next close