Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Humenné: „Množstvo zrážok 15,9 mm“.

Považská Bystrica: „Za uplynulý týždeň spadlo 20,5mm zrážok, začiatok týždňa bol s maximálnymi dennými teplotami až 24°C postupné ochladenie na  maximálnu dennú teplotu 15°C prinieslo na konci týždňa dážď, pre porovnanie v roku 2019 za toto isté časové obdobie spadlo až 66,5 mm zrážok“.

Pezinok: „23/24.5. napršalo sumárne 18 mm“.

Dunajská Streda: „V uplynulom týždni pokračovalo mierne počasie bez teploty vzduchu nad 25 °C, ktoré spolu s úhrnnými  zrážkami vo výške 20 mm prispelo k všeobecnému zlepšeniu stavov porastov. V hlbších vrstvách pôdy naďalej trvá sucho“.

Piešťany: „10 mm. Dovzchádzali kukurice. Zrejme dobehnú tie skôr vzídené, ktoré zabrzdil chlad. Takže  porasty u nás nebudú výrazne nevyrovnané. Podobne reagovala sója. Horšie, že miestami dovzchádzal aj jačmeň, ale nestihne už dozrieť. Nateraz sa situácia zlepšila, ale k výraznému doplnenie vlahy v pôde nedošlo. Senzory v hĺbke 0,3m nezaznamenali zmenu k lepšiemu“.

Spišská Nová Ves: „Spadlo 13 mm zrážok. Chladnejšie počasie troška drží vlahu vo vrchnej vrstve. Silné mrazy však poškodili vzídené zemiaky úplne - posun vegetácie bude tak asi 2 týždne. Prvé kosby tráv ukazujú straty zhruba 30-35%“.

Zvolen: „Za minulý týždeň nám spadlo 9,5 mm zrážok. Zaznamenávame mierne zlepšenie v pôdnom profile, čo sa týka vlahy v pôde“.

Kežmarok: „Zrážky na úrovni 5 mm prehĺbili sucho. Nočné nízke teploty brzdia vývoj vegetácie. Zrážky sú akútne potrebné už pre všetky plodiny pestované aj v horskej pestovateľskej oblasti“.

Púchov: „21. týždeň - koniec týždňa zrážky 16,7 mm. Zrážky sa prejavili na všetkých plodinách -  ozeleneli, podrástli. Jarné plodiny najmä kukurice, miešanky, a zeleniny dovzchádzali“.  

Trnava: „Úhrn zrážok za predošlý týždeň 12,4 mm“.

Trenčín: „Úhrn zrážok za 21. týždeň 22,5 mm. Čiastočne sa doplnila zásoba vody vo vrchnej vrstve pôdy“.

Nové Mesto nad Váhom: „24 mm zrážok doplnilo deficit koreňovej zóne. 52 mm v máji zvyšuje odhad úrod ozimných obilnín. Prvá kosba lucerny bola polovičná, trávy boli o niečo lepšie“.

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 13,1 mm zrážok. Porasty jednotlivých plodín sú v stresovej situácii, lebo nastalo veľmi chladné počasie, čo nepriaznivo ovplyvňuje ich rast a vývoj“.

Bardejov: „16,4 mm zrážok za minulý týždeň. Pán Boh zaplať aj za to“.

Veľký Krtíš: „Lucerne prospeli aj smiešne minulotýždenné 2 a 2 mm a vďaka posunu kosby o 2 týždne bola dosiahnutá úroda 60 % z priemerných úrod dosahovaných pri 1. kosbe. Kosbu tráv posúvame a čakáme na dážď aspoň 20 mm. Dážď zo soboty na nedeľu 7 mm už na obed nebol v trávach, kukurici a sóji pozorovateľný - dôvod silný vietor. Svahy na náveternej strane - kukurica a sója sú prakticky nevzídené. Miesta, kde sa neopiera vietor sú v štádiu 2 až 5 listov“.

Piešťany: „Po bezzrážkovom týždni spadlo v sobotu 11,1 mm, zotrvalý stav“.

Nitra: „Celý týždeň suché prevažne veterné počasie, avšak ochladenie mierne zamedzilo výpar vody. Merateľné zrážky boli len na konci týždňa v sobotu a v nedeľu (9,5 + 4 mm = 13,5 mm). Po zrážkach z predchádzajúceho týždňa viditeľne podrástli všetky plodiny, najmä kukurice. Zrnká vysiate do suchej pôdy teraz vzchádzajú s oneskorením 4 týždne, čo znamená, že budú v poraste pôsobiť ako burina“.

Senec: „Nakoľko síce v našom katastri napršalo cca 45 mm za posledných 10 dní je to potešujúce, žiaľ zrážky došli neskôr, nakoľko jačmeň zhodil všetky odnože, pšenice sú vyklasené ale tretina až polovica rastliny je suchá, uvidíme ako dokáže naplniť zrná“.

Trnava: „Za posledný týždeň 15,6 mm“.

Trnava: „Za posledný týždeň nám napršalo viac ako 20 mm zrážok, čo vnímame veľmi pozitívne. Predpokladáme ďalšie úhrny zrážok v nasledujúcich dňoch. Porasty po týchto zrážkach ožili, tak uvidíme ako sa to odzrkadlí na úrode repiek a pšeníc“.

Myjava: „Minulý týždeň sme zaznamenali 32 mm zrážok. Vlaha výrazne pomohla jarinám, ale oziminy a viacročné trávne porasty sú už všetky v kvete alebo začínajú klasiť, pričom je už dnes viditeľné zníženie plánovaného výnosu (počet zŕn v klase, výška, hustota porastu)“.

Komárno: „Napršalo 1,7 mm od začiatku roka 117,7 mm. Od 15.3.2020 napršalo len 18,3 mm. Sucho sa prehlbuje, na piesčitých pôdach je všetko vyhorené“.

Pezinok : „Zrážky 20,5 mm“.

Detva: „Za posledný týždeň spadlo 10 mm zrážok. Výrazne veterné počasie prispieva k výraznej evapotranspirácii a prehlbovanie deficitu vlhkosti vo vrchnej vrstve pôdy“.

Nové Mesto nad Váhom: „Za hodnotený týždeň spadlo 24,7 mm zrážok, čím sa výrazne znížil deficit vlahy v pôde. Dá sa povedať, že napršalo v hodine dvanástej“.

Zvolen: „Do nedele rána napršalo 9,2 mm. Vzhľadom na veľmi nízke (hlavne nočné) teploty je výpar pomerne malý a povrchovú vrstvu vysušuje hlavne vietor“.

Lučenec: „V 21. týždni pretrvávaj suché počasie, teploty sa pohybujú v dlhodobých priemeroch, zrážky sa vyskytli na konci týždňa v nočných hodinách zo soboty na nedeľu v množstve 8,1 mm“.

Prievidza: „V 21.týždni zrážky 9mm, pomohli stromom, viniču a plodinám vysadených na poliach. Vplyvom nedostatku vlahy sa znížila výška hladiny vody v studniach“.

21. May 2020 / 21. week

previous next stáhnout close