Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Považská Bystrica: „Za uplynulý týždeň spadlo 46mm, pôdny profil je plne nasýtený vodou a sú zastavené všetky agrotechnické operácie.“ 

Nové Mesto nad Váhom: „Za sledované obdobie spadlo 18 mm zrážok, čo je málo vzhľadom na predchádzajúce teplé a veterné počasie.“

Púchov: „Veľmi vysoké zrážky cez víkend.“

Pezinok: „54,0 mm.“

Partizánske: „V uplynulom týždni spadlo 37 mm vody.“

Dunajská Streda: „Chladnejšie počasie pokračovalo aj v uplynulom týždni, zatiaľ májové počasie je optimálne pre vývin a rast väčšiny nami pestovaných plodín. Zrážky v uplynulom týždni v celkovom úhrne v rámci jednotlivých katastrov v ktorých hospodárime od 9,5 do 13,5 mm.“

Trnava: „Za posledný týždeň evidujeme úhrn zrážok 69,2 mm, do porastov sa nedá momentálne vstúpiť.“

Bardejov: „30,2 mm zrážok za minulý týždeň, mokrá pôda stále neumožňuje dosiať jarné plodiny.“

Humenné: „Množstvo zrážok 5,1 mm.“

Piešťany: „Zlatý májový dážď 26 mm výrazne zlepšil situáciu, k tomu ešte pomerne vysoké teploty, vegetácia sa utešene rozbehla.“

Kežmarok: „Zrážky za posledný týždeň na úrovni 20 mm zlepšili vlahové pomery v pôdnom horizonte do 20 mm. Plusové denné i nočné teploty urýchlili priebeh vegetácie, ktorý ešte stále eviduje oproti minulému roku značné omeškanie.“

Nitra: „V sledovanom týždni boli zrážky za dva dni (13. a 14. 5.) úhrnom 35 mm.“

Nitra: „Uplynulý týždeň výrazné doplnenie pôdnej vlahy - napršalo najskôr 6 mm a ku koncu týždňa 24,5 mm + 5,5 mm. Za nedeľu ešte ďalších 4,5 mm. Výpar bol minimálny, tak uvedená voda bude pravdepodobne dobre využitá - čo výrazne pomôže pšeniciam a jačmeňom.  Porasty slnečnice a kukurice sú po zrážkach silne zaburinené a počasie nedovoľuje porasty ošetriť. (burina vzišla veľmi rýchlo po zrážkach).“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 20,7 mm zrážok. Pôda je rozmočená.“

Komárno: „Napršalo 16,9 mm. Za rok to máme 145,5 mm.Zrážkovo je to zatiaľ lepšie ako vlani.“

Myjava: „Zrážky 25 mm.“

Nové Mesto nad Váhom: „V hodnotenom období spadlo 15,9 mm zrážok, začalo sa daždivejšie a chladnejšie obdobie mája, čo nie je dobré pre kvitnúce jablone a oskoruše z dôvodu ich opeľovania. Slivky a hrušky  postupne odkvitajú. Zrážky sú naopak prospešné poľnohospodárskym plodinám, ktoré ich potrebujú po suchšom období ako soľ...“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 19.týždni 27,0 mm.“

Detva: „Na začiatku týždňa sa prejavilo mierne sucho a to vo vrchnom pôdnom horizonte. V druhej polovici týždňa sa tento deficit vyrovnal.“

Prievidza: „19 týždeň zrážky 35,52 mm. Sucho pominulo . Dážď a búrky ukončili sériu troch letných.“

Lučenec: „Aj v 19. týždni pokračovalo suché a nadpriemerne teplé počasie. Zrážky boli zaznamenané 13. mája - 2,7 mm a v noci 15/16. mája v hodnote 9,4 mm čo bolo spôsobené zmenou počasia - ochladením.“

Brezno: „Pôda je úplne premočená. Nasýtenie pôdy 100 %. Za uplynulý týždeň spadlo až 69 mm. Za máj už máme 106 mm.“

23. May 2021 / 20. week

previous next close