Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • fruit orchard
 • grape vine

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

 

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Partizánske: „Za posledný týždeň spadlo 8 mm zrážok. Sucha sa prejavuje polovičným rastom rastlín, zakrpatenou kukuricou.“

Krupina: „ Je extrémne sucho.“

Komárno: „Nepršalo. Je veľmi teplo. Rastliny to ťažko znášajú.“

Kežmarok: „Zrážky sa vyskytli na celom záujmovom území búrkového charakteru, preto ich rozdelenie bolo lokálne. Čo podporilo šírenie plesne zemiakovej. Žatva sa blíži ku koncu.“

Nitra: „V uplynulom týždni boli vysoké teploty vzduchu ale bez zrážok.“

Dunajská Streda: „Týždeň bez zrážok s dennými maximálnymi teplotami 32-33 °C. Na cukrovej repe už badateľné príznaky nedostatku vlahy.“

Spišská Nová Ves: „Spadlo len niečo cez 1 mm, no porasty sú v poriadku. Úrody boli u pšeníc lepšie ako minulý rok zhruba o 7%, jačmene lepšie okolo 10 %,maky lepšie o 20%, ale tu musíme spomenúť slabý minulý rok, tohto roku majú maky straty okolo 25%, zemiaky skoré -tak tú sú úrody slabšie do 40%, ostatný sortiment bude určite lepší, lucerky sú v poriadku, trávy a ďateliny mierne slabšie -hlavne druhé kosby.“

Bardejov: „11,6 mm zrážok za minulý týždeň, obdobie sucha od utorka do nedele konečne umožnilo naplno rozbehnúť žatvu.“

Šaľa: „Bez zrážok.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 6,2 mm zrážok. Pôdny profil je do hlbky 20 cm pomerne suchý s nepatrným podielom vlhkosti.“

Nové Zámky: „0 mm.“

Piešťany: „Počas hodnoteného obdobia spadlo 7 mm zrážok vo forme búrky.“

Prievidza: „V 32.týždni sa zrážky nevyskytli. Vrch pôdy  vplyvom tepla nad 30°C a slnečného žiarenia sa vysušil a popreskal. Hrušky a slivky sú malé , slabá úroda.“