Soil moisture deficit [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 19.4. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 12.4. do nedele 19.4. ráno)

 

DEFICIT pôdnej vlahy pozorujeme už na takmer celom území. Najvyšší deficit je -60 až -80 mm, a to lokálne na Spiši a Orave. Na väčšine územia prevláda deficit -20 až -40 mm. V povrchovej vrstve je taktiež deficit väčšinou od -5 do -40 mm. V hlbšej vrstve je situácia o čosi priaznivejšia a deficit je najviac do -20 mm, prípadne sú normálne podmienky.

Viac informácií