Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémnej poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • lesy
 • ovocné stromy
 • vínna réva

MAPA POČTU REPORTÉROV Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV ZA POSLEDNÉ HLÁSENIA DOPADOV NA POĽNOHOSPODÁRSTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Zvolen: ,,Suma zrážok v dňoch 28.10. - 3.11.2018 bola 9,2 mm. Celková suma zrážok za október predstavuje 60 %  dlhodobého priemeru. Suma zrážok za posledné 3 mesiace prevyšuje DP o 11,7%. Časť týchto zrážok nebola plne využiteľná  pre doplnenie vodnej bilancie v pôde a následne pre rastliny. V našej lokalite je stav ozimín v norme, náročná bola hlavne  insekticídna ochrana porastov, pre zvýšený výskyt škodcov vplyvom neprimerane vysokých teplôt.“

Púchov: ,,44. týždeň bez zrážok, teplo. Porasty ROO mohutné, bohato olistené. Porasty PLO plne odnožujú, event. neskoršie  výsevy  vo fáze 3. listu.“

Komárno: ,,44. týždeň zrážky 2,2 mm. Spolu 468,5 mm.“

Vranov nad Topľou: ,,Za uplynulý týždeň napršalo 3,4 mm zrážok, čo vôbec neovplyvnilo stav vlahy v pôdnom profile oproti minulému týždňu, ale ranné hmly a rosa udržiava porasty ozimín v dobrom kondičnom stave.“

Nové Mesto nad Váhom: ,,Zrážky  6 mm doplnili zásobu vody v koreňovej zóne ozimín tak že rastliny netrpia suchom.“

Piešťany: ,,Zrážky 6,9 mm. Repky sú v dobrej kondícii. Pšenice zatiaľ tiež.“

Levice: ,,Zrážky 2,7 mm. Vlaha chýba oziminám, ktoré sú zabrzdené vo vývoji.“

Kežmarok: ,, Oziminy zasiate v agrotechnickom termíne sú kompletné, napr. pšenice majú dve odnože. Neskoršie siatym oziminám  občasné zrážky pomohli pri kompletizácii porastu. Pre dobré prezimovanie potrebujú ešte niekoľko vegetačných dní.“

Zvolen: ,,Minulý týždeň napršalo cca 10mm. Vrchných cca 10 - 15 cm je mokrých, pod tým úplne sucho.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 22. 1. 2019

  Sucho na Slovensku v roku 2018

  V nasledujúcej analýze prinášame predbežné hodnotenie vývoja sucha (meteorologického a pôdneho) a jeho dopadov v kontexte teplotných a zrážkových pomerov na Slovensku v roku 2018. Ako sme informovali v predošlej správe o stave klímy, rok 2018 skončí na Slovensku z hľadiska teploty vzduchu ako mimoriadne až extrémne teplý a je veľmi pravdepodobné že bude 1. až 2. najteplejší od začiatku 20. storočia (v Hurbanove od roku 1871). Viac informácií sa dočítate na stránke.

   

 • 28. 6. 2018

  Sucho sa nevyhlo Slovensku ani na jar 2018

   Na vlahovú bilanciu počas jari výrazne vplývala aj vysoká teplota vzduchu v mesiacoch apríl a máj, ktorá podmieňovala vysoké hodnoty potenciálnej evapotranspirácie (PET). Detailnejšie zhodnotenie klimatologických a fenologických podmienok nájdete na stránke SHMÚ.