Mapy

Mapy

 V tejto časti môžete nájsť archív jednotlivých mapových výstupov v prehľadnej forme. Pripravili sme kompletný prehľad aktuálnych aj starších máp prezentovaných v jednotlivých záložkách. Súčasne ponúkame aj doplňujúce podklady, ktoré umožňujú doplniť si obraz o aktuálnej situácii. Medzi tieto doplňujúce mapy patria hlavne mapy zachytávajúce zásobu vody v pôde, nasýtenie pôdneho profilu a stav vegetácie.

 Výsledky sú vždy prezentované pre vrstvu 0-40 cm, 40-100 cm a tiež pre celý pôdny profil. Existencia archívu máp umožňuje robiť užívateľom porovnanie aktuálneho stavu so suchými epizódami v nedávnej minulosti. Plánujeme postupné rozšírenie archívu i o vybrané epizódy sucha v posledných 15 rokoch a kontinuálny súbor týždenných máp od roku 2011 do súčasnosti.

 • Mapy - Kumulovaný stres

  Kumulovaný stres

  Trvanie nedostatku vlahy v pôdnom profile 0 až 100 cm. Mapy zobrazujú, či za definované obdobie (posledný polrok, posledné 3 mesiace, či od začiatku roka) došlo k zníženiu relatívneho nasýtenia pôdy pod 50% a ako dlho tento stav trval (vyjadrené v percentách času za sledované obdobie).

  ďalej >
 • Mapy - Deficit zásoby vody v pôde

  Deficit zásoby vody v pôde

   Mapa predstavuje odchýlku aktuálnej zásoby vody v pôde v mm od priemerného dlhodobého stavu za obdobie 1961-2010 (kladná odchýlka je nadbytok vlahy, záporná odchýlka je deficit vlahy).

  ďalej >
 • Mapy - Dopady sucha na vegetáciu

  Dopady sucha na vegetáciu

   Obsahuje odhad relatívnej kondície vegetácie vzhľadom k normálnemu stavu odvodenému z údajov sezón 2000-2015 s využitím inštrumentu MODIS a to v agregovanom rozlíšení 5 km s ohľadom na nutnú redukciu šumu.

  ďalej >
 • Mapy - Zásoba vody v pôde

  Zásoba vody v pôde

  Aktuálny obsah pre rastliny dostupnej vlahy v pôdnom profile vyjadrený v mm vodného stĺpca v rozlišení 500 m.

  ďalej >
 • Mapy - Nasýtenia pôdneho profilu

  Nasýtenia pôdneho profilu

  Relatívne nasýtenie pôdy vyjadrené v stupnici 0 = profil neobsahuje žiadnu pre rastliny dostupnú vlahu a 1 = obsah vody v pôde dosiahol najmenej hodnoty poľnej kapacity v rozlíšení 500 m.

  ďalej >
 • Mapy - Intenzita sucha

  Intenzita sucha

  Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2015 v rozlíšení 500 m.

  ďalej >