Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémnej poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • lesy
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Nitra: „Zrážky 8,1 mm.“

Sabinov: „V 48 týždni bolo 4,4 mm zrážok, čo v podstate nemení vlahovú bilanciu z predchádzajúceho obdobia.“

Nové Mesto nad Váhom: „Vlaha sa doplňuje len vo vrchnej vrstve ornice. Pri spracovaní pôdy sa na povrch dostáva suchá pôda.“

Košice-okolie: „Zrážky od 25.11.2018 do 2.12.2018 boli 11,3 mm.“

Komárno: „48 týždeň napršalo 25,9 mm spolu doteraz 503,3 mm.“

Pezinok: „9,7 mm.“

Levice: „Zrážky 11 mm.“

Púchov: „48. týždeň takmer bez zrážok, ochladenie, najnižšia teplota -7,6°C, minimálna v 5 cm -9,0°C.“

Levice: „Úhrn zrážok za posledný týždeň 18 mm.“

Kežmarok: „Začalo poriadne mrznúť, u nás v noci aj do -17°C. Preto vlaha sa netratí ani nepribúda. Záporné denné teploty pomôžu oziminám, aby mohla začať kryptovegetácia.“

Nové Mesto nad Váhom: „V priebehu minulého týždňa trocha popršalo, pomrholilo a slabo snežilo, bez zásadného doplnenia vlahy v pôde.  Zrážky - 25.11. - 8 mm, 26.11. - 1 mm, 2.12.- 2 mm."

Trnava: „Úhrn zrážok za predošlý týždeň 17,2 mm.“

Považská Bystrica: „Pôda vcelku dobre premrzla v priebehu týždňa keď najnižšia teplota bola -10°C, nasledujúce dni sa k tomu pridali zrážky vo forme snehu, ktoré prispeli k optimálnemu nasýteniu pôdy vodou na poľnohospodárske úkony-orbu.“

Lučenec: „48. týždeň sa začal zrážkami, ktoré trvali bez prestávky od 25. do 27.11.2018 do poludňajších hodín. Zrážky neboli veľmi výdatné a spolu bolo nameraných 24,2 mm. Od 28.11. do 02.12.2018 nastalo citeľné ochladenie, denné a nočné teploty sa skoro vyrovnali a pohybovali sa v hodnotách od -9°C do -3°C a teda ani v denných hodinách nevystupovali do kladných hodnôt. Prevládala nízka oblačnosť a zrážky sa už nevyskytli.“

Nové Zámky: „Pôdnu vlhkosť nemožno hodnotiť, pretože vrchná vrstva pôdy je zamrznutá.“

Čadca: „Za 48. týždeň boli zrážky v Čadci minimálne aj to len snehové asi tak 1 cm snehu. K prebiehajúcemu suchu môžem napísať, že pred troma týždňami sme vyčistili kopanú studňu na vodu o hĺbke 6m. Vyčerpali sme z nej všetku vodu, bolo tam cca 3 m vodného stĺpca o priemere skruží 1m. Presne za tri dni natieklo do studne len 40 cm vodného stĺpca, čo sa nestalo už ani nepamätám.“

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 22. 1. 2019

  Sucho na Slovensku v roku 2018

  V nasledujúcej analýze prinášame predbežné hodnotenie vývoja sucha (meteorologického a pôdneho) a jeho dopadov v kontexte teplotných a zrážkových pomerov na Slovensku v roku 2018. Ako sme informovali v predošlej správe o stave klímy, rok 2018 skončí na Slovensku z hľadiska teploty vzduchu ako mimoriadne až extrémne teplý a je veľmi pravdepodobné že bude 1. až 2. najteplejší od začiatku 20. storočia (v Hurbanove od roku 1871). Viac informácií sa dočítate na stránke.

   

 • 28. 6. 2018

  Sucho sa nevyhlo Slovensku ani na jar 2018

   Na vlahovú bilanciu počas jari výrazne vplývala aj vysoká teplota vzduchu v mesiacoch apríl a máj, ktorá podmieňovala vysoké hodnoty potenciálnej evapotranspirácie (PET). Detailnejšie zhodnotenie klimatologických a fenologických podmienok nájdete na stránke SHMÚ.

2. december 2018 / 48. týždeň

previous next close