Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémnej poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • lesy
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Nové Zámky: „Za posledný týždeň sa situácia čo sa týka sucha zlepšila, pri prechode jednotlivých frontálnych systémov v živom západnom až severozápadnom prúdení sa vyskytovali občasné zrážky. 9 marca v sobotu vo večerných hodinách sme zaznamenali aj prvú búrku v tomto roku, pri nej však spadlo len do 2 mm zrážok. Za posledný týždeň spolu spadlo 8 mm zrážok.“

Piešťany: „Pri veternom počasí vrchná vrstva pôdy veľmi rýchlo presychá. Najpriaznivejšie podmienky z hľadiska vlhkosti sú na parcelách s konvenčnou technológiou spracovania pôdy, ktoré boli po sejbe ozimnej pšenice zavalcované. Minimalizácia s pomerne členitým povrchom v týchto podmienkach presychá rýchlejšie. Celkový úhrn zrážok bol 1,4mm. Priemerné denné teploty boli vysoké. 7.3.2019 bolo denné maximum až 18°C.“

Kežmarok: „Padlo cca 8 mm zrážok vo forme snehu i dažďa. Porasty ozimín po regeneračnom hnojení sa zazelenali. Chladnejšie počasie udržuje vlahu v pôde.“

Levice: „Zrážky 10 mm, ktoré však boli následne vysušené vetrom."

Sabinov: „Za 10. týždeň sme mali 5,8 mm zrážok . K začiatku jarných prác je potrebné, aby pôda vo vrstve spracovania ešte preschla.“

Topoľčany: „Pôda sa v priebehu týždňa obrábala dobre, bez známok zamokrenia parciel.“

Nitra: „Bez merateľných zrážok, veterno, nadpriemerne teplo. Vrchná vrstva pôdy cca do 10 cm suchá. Pri príprave pôdy a pri sejbe jarín sa za strojmi prášilo.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 22. 1. 2019

  Sucho na Slovensku v roku 2018

  V nasledujúcej analýze prinášame predbežné hodnotenie vývoja sucha (meteorologického a pôdneho) a jeho dopadov v kontexte teplotných a zrážkových pomerov na Slovensku v roku 2018. Ako sme informovali v predošlej správe o stave klímy, rok 2018 skončí na Slovensku z hľadiska teploty vzduchu ako mimoriadne až extrémne teplý a je veľmi pravdepodobné že bude 1. až 2. najteplejší od začiatku 20. storočia (v Hurbanove od roku 1871). Viac informácií sa dočítate na stránke.

   

 • 28. 6. 2018

  Sucho sa nevyhlo Slovensku ani na jar 2018

   Na vlahovú bilanciu počas jari výrazne vplývala aj vysoká teplota vzduchu v mesiacoch apríl a máj, ktorá podmieňovala vysoké hodnoty potenciálnej evapotranspirácie (PET). Detailnejšie zhodnotenie klimatologických a fenologických podmienok nájdete na stránke SHMÚ.