The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 7.1. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 31.12. do nedele 7.1. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Takmer celé územie Slovenska je už dlhodobejšie bez rizika sucha, len v hlbšej vrstve je začínajúce sucho lokálne na Záhorí.

Viac informácií