Intenzita sucha

Aktuálny stav pôdnej vlhkosti vyjadrený v 7 bodovej škále v kontexte vlahových pomerov v danom období medzi rokmi 1961-2010 v rozlíšení 500 m.

 • Intenzita sucha - 19. november 2017

  19. november 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Na juhozápade je ojedinele v obidvoch vrstvách znížená úroveň pôdnej vlahy až začínajúce sucho. Najnižšie relatívne nasýtenie je 50-60 % v povrchovej vrstve a v hlbšej vrstve 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je v intervale -20 až -40 mm na Záhorí, Gemeri a juhovýchode.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 12. november 2017

  12. november 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Bez rizika je stále takmer celé územie Slovenska, len v hlbšej vrstve je začínajúce sucho lokálne na Záhorí a v okolí Revúcej. Relatívne nasýtenie v hlbšej vrstve je 20-30 % na Záhorí a v Juhoslovenskej kotline 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy je najmä na Gemeri, Above a Zemplíne.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 5. november 2017

  5. november 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Najnižšie hodnoty nasýtenia na juhozápade sú v hlbšej vrstve 20-30 %. V povrchovej vrstve je na celom území nasýtenie nad 70 %. Začínajúce sucho je len lokálne v hlbšej vrstve. Na väčšine územia pozorujeme nadbytok pôdnej vlahy. Slabý deficit je len na Gemeri a Above.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 29. október 2017

  29. október 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Situácia ohľadom sucha sa v porovnaní s minulým týždňom viditeľne zlepšila. Začínajúce sucho je len v hlbšej vrstve profilu. Relatívne nasýtenie dosahuje v hlbšej vrstve na malej ploche hodnoty 20-30 %. V povrchovej vrstve je situácia priaznivejšia a na celom území je nasýtenie nad 70 %.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 22. október 2017

  22. október 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Relatívne nasýtenie je najnižšie v povrchovej vrstve 20-30 % na východnom Slovensku. V hlbšej vrstve na juhozápade sú najnižšie hodnoty stále 10-20 %. Začínajúce sucho sa rozšírilo na strednom aj východnom Slovensku, v hlbšej vrstve je aj na krajnom juhozápade.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 15. október 2017

  15. október 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve 30-40 % na východnom Slovensku. V hlbšej vrstve na juhozápade sú najnižšie hodnoty 10-20 %. Sucho je len začínajúce, čo platí pre obidve vrstvy.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 8. október 2017

  8. október 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  V povrchovej vrstve je celé územie stále bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je mierne sucho na Záhorí. Relatívne nasýtenie je v hornej vrstve nad 50 % na celom území. Stále veľmi nízke hodnoty sú v hlbšej vrstve, a to v intervale 10-20 % na Záhorí a 20-30 % v Juhoslovenskej kotline.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 1. október 2017

  1. október 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Na väčšine Slovenska je riziko sucha nulové. V hlbšej vrstve je ešte výrazné sucho na severe Záhoria. Relatívne nasýtenie dosahuje v povrchovej vrstve najnižšie hodnoty 40 %, a v hlbšej vrstve v okolí Malých Karpát a Záhoria, len 10-20 %. Na veľkej časti Slovenska je nadbytok pôdnej vlahy, len ojedinele je deficit do -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 24. september 2017

  24. september 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

  Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zlepšila. V povrchovej vrstve je pôda na celom území nasýtená a sucho sa nevyskytuje nikde. V hlbšej vrstve je lokálne výnimočné sucho na Záhorí a nasýtenie je tu pod 10 %. Deficit pôdnej vlahy je len v hlbšej vrstve na juhozápade, ale nepresahuje -20 mm.

  ďalej >
 • Intenzita sucha - 17. september 2017

  17. september 2017

   Stav pôdnej vlhkosti a sucha:
  Zatiaľ čo, v povrchovej vrstve sa situácia výrazne zlepšila, v hlbšej vrstve je stále stabilná a na juhozápade evidujeme ojedinele až extrémne sucho. Takisto, relatívne nasýtenie zostalo pod 10 % na Záhorí a ojedinele aj v pohoriach na juhozápadnom Slovensku. Nadbytok vlahy v pôde sa vyskytuje hlavne na strednom Slovensku. V povrchovej vrstve je situácia priaznivá takmer na celom území.

  ďalej >