Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 10.3.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 3.3.2019 do neděle 10.3.2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 10.3. Zprávy 296 zpravodajů z 66 okresů, které postihují 735 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou také projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRNO-MĚSTO: 'Na konci týdne spadlo 11 mm srážek, což konečně zbrzdilo vysychání.'
BRNO-VENKOV: 'Jarní ječmen a mák od zasetí vzchází pouze místy. Přes snahu o zachování maxima půdní vláhy osivo leží v suchu, snad pomůže 5 mm, které napršely v neděli přes den.'
BŘECLAV: 'Situace s nedostatkem vláhy se zhoršuje. Vysoké teploty beze srážek zhoršily situaci i v povrchové vrstvě do 25 cm. Na porostech a plodinách zatím projev nedostatku vláhy se neprojevuje. U ovocných druhů začíná fáze rašení, jsou viditelné projevy na květných pupenech, průběh vegetace nasvědčuje tomu, že kvetení meruněk bude v březnu, což není ideální.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Tritikále začalo růst, minulý týden spadly 4 mm srážek ve formě deště.'
DĚČÍN: 'Během týdne se situace zhoršovala se zrychlením úbytku vláhy, tento trend se alespoň na čas zastavil a přechodně zlepšil během víkendových srážek. Obecně je ale celkově méně vody, než v tuto dobu obvykle bývá.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Tento týden byl v našich katastrech nadprůměrně deštivý, v katastru Havlíčkův Brod a Pohled napršelo 25 - 27 mm srážek, v katastru Přibyslav 21 mm srážek. Došlo k výraznějšímu doplnění vláhou v horním profilu půdy a ve vodních tocích. Došlo k přerušení polních prací koncem týdne (přihnojování) v důsledku nadměrné vlhkosti.'
HODONÍN: 'Silný vítr eliminuje využití srážek v začínající vegetaci'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky za minulý týden - 19 mm pokračovala příprava půdy a setí, jarní práce se zastavily v sobotu, za sobotu a neděli napršelo 15 mm.'
JIČÍN: 'K nedělnímu ránu spadlo cca 6 mm srážek. Povrch půdy byl provlhčený. Jakmile vyjde slunce, tak se díky poměrně stálému čerstvému větru povrch půdy rychle mění a schne. '
JIČÍN: 'Za týden spadlo 20 mm srážek, ve vodotečích standartní množství vody. Okolo domku naplněny 3 m3 vody na zalévání.'
KARLOVY VARY: 'Převážně celý týden převažovaly vyšší teploty. V sobotu přes den srážky (slabý déšť) s nastávajícím večerem déšť přidával na intenzitě. V neděli celý den vytrvale pršelo, spadlo cca 25-30mm. Do polí se nedá zajet, ale neudělaly se na polích kaluže. '
KLATOVY: '9 mm srážek, přestože bylo hodně větrno, výpar nebyl znatelný díky častým srážkám. Zvedly se trošku hladiny řek a potoků - tání sněhu na Šumavě. Situace je momentálně příznivá. '
KROMĚŘÍŽ: 'V uplynulém víkendu úhrn srážek 7 mm, ale díky silnému větru opět vrstva půdy cca do 10 cm dovoluje přípravu půdy na cukrovku.'
KROMĚŘÍŽ: ' Vrchní vrstva půdy nasycena, ozimy aktivně rostou.'
LITOMĚŘICE: 'Jelikož je půda hodně suchá, po rozmrznutí vlivem silných větrů nás trápí na výše položených pozemcích větrná eroze.'
LITOMĚŘICE: 'Výrazně se začínají zlepšovat porosty ozimých obilnin.'
LITOMĚŘICE: 'V průběhu víkendu srážky 10 mm. Minulý týden vysušení povrchu půdy častým větrným počasím (byla pozorována i velká větrná eroze). Termín setí jařin cca o 3 týdny dříve. Ve spodních částech půdy není voda - v pohodě se dají připravit k setí i pozemky, kam se v některých letech nedá vlivem zamokření vjet ani v polovině května.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Zejména v závěru sledovaného týdne napršelo celkových 7,5 mm srážek, čímž se zastavil pokles půdní vlhkosti především v její horní části.'
NOVÝ JIČÍN: 'Tak půda se dosytila vodou, srážky kolem 25 mm za uplynulý týden, ochlazení a prudký vítr o víkendu a prakticky celý týden. Vegetace ozimů se zpomalila, setí jařin byla v plném proudu'
NYMBURK: 'Za uplynulý týden jsme zaznamenali 19,8 mm srážek, došlo ke zlepšení situace. '
OPAVA: 'V naší oblasti se srážky vyhýbají, jsou to jen malé přeháňky. Máme zasetý jarní ječmen, pomalu sejeme cukrovku.'
OPAVA: 'Za víkend spadlo menší množství srážek, což zastavilo polní práce, ale na množství vody v půdě nemělo výraznější vliv.'
PARDUBICE: 'V KÚ Litětiny je jílovité podloží a převažuje těžší, jílovitá půda. V Současné době je půda nasycená, neboť se začaly v ozimé pšenici dělat již louže. V neděli, když občas nepršelo, jsme odvodňovali - prohazovali stružky do příkopů. Škoda vody, která odteče. Je možné, že nám jindy bude chybět. Vojtěška, jetel a TTP se již vzpamatovaly, byly ošetřeny.'
PLZEŇ-JIH: 'Počátkem týdne se podařilo dokončit přihnojování ozimů, v úterý se ochladilo a začalo deštivé (občas se sněhem) a větrné počasí. Srážky v polích s ozimy vsakovaly pomalu, v kolejích po přihnojování stály louže.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 23,3 mm. Hodnocené plodiny jsou poškozeny ještě ze sucha 2018, čekáme na projevy rostlin po obnovení vegetace . Jarní ječmen oset před týdnem, začíná vzcházet, na hodnocení je ještě příliš brzy, lze však konstatovat, že mu voda na vzcházení nechybí .'
PLZEŇ-SEVER: 'Žádný projev sucha. Srážky v minulém týdnu zvýšily vlhkost půdy, která se zatím nedá zpracovávat a připravovat k setí. V současnosti (12.3.) je slabá vrstva sněhu (1-2 cm).'
PRAHA-VÝCHOD: 'Napršelo 12 mm, ale fouká velký vítr hodně půdu vysušuje.'
PRACHATICE: 'Minulý týden srážky celkem 19 mm, ve třech dnech, nejvíce so a ne 12 mm. Ochladilo se koncem týdne, v neděli přecházely srážky i ve sněžení, sníh se neudržel. Půda je mokrá, místy zůstává na orné půdě voda (koleje, rozory, mokrá místa). Teploty v noci těsně nad nulou ve dne do 5 °C až 10 °C. Porosty na orné zatím nepřihnojené, horší újezdnost. Louky mají místy, kde bylo hodně sněhu, plíseň, porost se postupně začíná zapojovat, po loňském suchu zatím horší vývin.'
PŘEROV: 'V současné době je stav půdní vláhy v povrchové vrstvě uspokojivá. Spodní vrstvy jsou na tom hůře. Setí ječmenů skončilo.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 6,9 mm srážek. Toto množství udržuje nasycení vrchní vrstvy půdy na přijatelné úrovni, ale průtok vody v potoce klesá. Porosty ozimů začínají vegetovat a budou potřebovat pravidelnou vláhu. Podařilo se nám zasít další jařiny. '
PŘÍBRAM: 'V polovině týdne teploty až 18 °C. Od pátku silný vítr, za víkend cca 15 mm srážek ve formě deště. Pozemky ještě neoschly - v okolí ještě nikdo nevstoupil do polí - nezačalo ani přihnojování řepky ozimé. I přes vyšší teploty v polovině týdne se zatím neprojevila výraznější regenerace u porostů obilnin. U řepky se již růst částečně projevil'
STRAKONICE: 'Fouká silný vítr, takže vysušuje pozemky. Tam, kde jsme v uplynulých letech nemohli projet, dnes jsou suchá místa i v tomto předjarním období'
SVITAVY: 'V týdnu do 10.3. mizely pozvolna poslední zbytky sněhu. Počasí mělo více jarní nádech, vyjma 7.3. byly teploty příznivé a odpovídající datu. Za víkend napadlo asi 20 mm srážek ve formě deště, 10.3. přišla letošní první bouřka. Máme přihnojeny řepky první regenerační dávkou. Dále polní práce přirozeně stojí.'
ŠUMPERK: 'V 10- tém týdnu spadlo 52 mm srážek, mírně zvýšené hladiny vodních toků, na TTP v úžlabí stojatá voda, která se postupně vsakuje.'
TRUTNOV: 'Téměř odtál zbytek sněhu. Celkem silné srážky během víkendu'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden cca 14 mm. Zatím je půda ve sledovaných 20 cm téměř nasycena, mokrý povrch zatím neumožňuje začít s jarními pracemi.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'U pícnin jako jsou jetele a louky je vláha v současnosti v dobrém stavu. Hodnocení vlivu sucha se vztahuje k loňskému roku, kdy sucho výrazně ovlivnilo vývoj a stav porostů, což se promítá i do letošního roku. '
VYŠKOV: 'Celý týden probíhalo setí ječmene, běžně se práší za mašinou'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za minulý týden spadlo cca 27 mm srážek (nejvíce během víkendu 9-10. březen) a zmizela také z 90 % sněhová pokrývka z polí. Některé porosty jetelů jsou z 85 % zdecimovány od myší, jiné jsou dle katastrů různě postiženy loňským suchem, kde místy je jetel úplně vyhynutý a bude třeba je zaorat.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 23. 5. 2019

  Vliv deště na sucho

  Středeční vydatné deště zvýšily na některých místech hladiny řek. Srážky doplnily vodní toky a svrchní vrstvu půdu, stav podzemních vod však i nadále zůstává pod normálem.
  Současný stav komentuje profesor Miroslav Trnka v Dopoledním Radiožurnálu.
  Rozhovor k poslechnutí ZDE (stopáž od 10:10:44).

 • 20. 5. 2019

  Deset procent území ČR nadále trpí extrémním suchem

  I přes poměrně deštivý květen zůstává deset procent území Česka vystaveno extrémnímu zemědělskému suchu, což je nejhorší stupeň ze šesti. Dalších šest procent území trpí výjimečným suchem. Zatímco se situace částečně zlepšila na Moravě, velký nedostatek vody je v Ústeckém kraji, velké části Středočeského kraje, Plzeňského kraje a Královéhradeckého kraje, částečně je zasažen i Liberecký a Pardubický kraj.
  Celý článek k přečtení na ČTK, informace jsou k dispozici i na dalším zpravodajském webu novinky.cz.