Relative soil saturation


Moisture deficiency
                   
010203040506070 90100
0 = wilting point; 50 = point of decreased availability; 100 = field capacity

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 08. 08. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 01. 08. 2021 do neděle 08. 08. 2021 ráno)


Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem zvýšilo na většině území.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 70–100 % a to včetně východního cípu Moravy. V Polabí a v severozápadních Čechách je stav mírně nižší.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách a ve středu republiky. Nižší stav je sledován na jižní a střední Moravě, Jesenicku, Polabí a v severozápadních Čechách.

Více informací

11. July 2021 / 27. week

previous next stáhnout close