8. srpen 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (1.8. – 7.8.2021) bylo deštivé počasí. Pršelo každý den. Nejčastěji byly zaznamenány úhrny okolo 30-60 mm za týden. Na východě Moravy spadlo 60-100 mm. V Beskydech byly dokonce úhrny až 150 mm. Teploty vzduchu byly velmi proměnlivé. Nejčastěji byla maxima okolo 20-23 °C. Ve čtvrtek bylo nejchladněji, kdy denní teploty stouply jen k 17 °C.
Tento týden nás čeká slunečné a suché počasí. I přesto, že bude půdní vlhkost klesat, tak díky předešlému deštivému počasí nebude půdní sucho pozorováno.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) není aktuálně sledována. Celé území republiky je bez rizika sucha.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) zůstává i nadále ve velmi dobrém stavu a v minulém týdnu došlo ke snížení zasažené plochy. Nyní zůstává jedna drobná lokalita na Jesenicku, kde je sledováno počínající až mírné sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 0 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden zvýšil a i nadále tak na téměř celém území panuje lepší stav. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje stav mírného přebytku na většině území. Neutrální stav je sledován v Krkonoších a jeho podhůří.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se změnil především na východní Moravě, kde je aktuálně situace už také v přebytku. Na většině území je stav také lepší než je pro tuto dobu obvyklé až na Jeseníky a menší drobné oblasti u hranic, jedná se však o velmi drobná místa.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ lze vodnost vodních toků rozdělit dvě poloviny. V jižní polovině republiky převládá nadnormální až výrazně nadnormální vodnost. V severní části republiky převažuje spíše normální stav, místy je nadnormální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 08. 08. vyskytuje deficit na cca 1 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 85 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm, na více než 41 % území je kladný deficit dokonce o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem zvýšilo na většině území.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 70–100 % a to včetně východního cípu Moravy. V Polabí a v severozápadních Čechách je stav mírně nižší.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách a ve středu republiky. Nižší stav je sledován na jižní a střední Moravě, Jesenicku, Polabí a v severozápadních Čechách.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla vegetace v příznivém stavu. V druhé polovině března a v dubnu se stav začal zhoršovat. Situace se nezlepšila ani v květnu, kdy na většině území byla sledována horší RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE než je pro tuto dobu obvyklé. Chladnější počasí neumožnovalo rychlý vývoj vegetace a ona i nadále zůstávala zpožděná cca o 14 až 21 dní. Na konci května byl sledován nejhorší stav od počátku letošní sezóny. Relativní stav kondice vegetace byla cca o 25–30 % horší než bylo pro tuto dobu obvyklé.
V červnu se vegetace díky vzestupu teplot začala zlepšovat. Byl sledován stav mírně lepší než je pro tuto dobu obvyklé. Aktuální stav vegetace v průběhu července a na počátku srpna je také v lepším stavu a to cca o 15 i více %. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 01. 08. Zprávy 230 zpravodajů z 69 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
V devíti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve dvanácti okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (64 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (27 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (cca 46 % hlášení) až mírně vlhký (35 % hlášení).
V současné době probíhají žně a dle komentářů našich reportérů jsou zhruba v jejich polovině. Zemědělce trápí současné přemokření a ne na všech místech je možné pokračovat ve sklízení, tím se může horšit kvalita plodin, jelikož nelze vjet do polí.. Může docházet k výskytu plísní, polehání, rozvoji chorob apod. Současný výhled počasí není moc optimistický. Situace je v rámci ČR velmi rozmanitá, autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 01. 08. V devíti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny, pouze ve vsetínském okrese jsou hlášeny počínající projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY pozorujeme nadále v Itálii, Maďarsku, Chorvatsku a na pobřeží Jaderského moře. Situace východně a severovýchodně od naší republiky je lepší než na zbytku sledovaného území. Oproti předchozímu týdnu se stav zlepšil spíše ve střední části sledovaného území. Lepší stav je také jihozápadně od ČR.
V České republice sledujeme nižší stav v Polabí, Pomoraví a Poodří než na zbytku republiky.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti:

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (1.8. – 7.8.2021) bylo deštivé počasí. Pršelo každý den. Nejčastěji byly zaznamenány úhrny okolo 30-60 mm za týden. Na východě Moravy spadlo 60-100 mm. V Beskydech byly dokonce úhrny až 150 mm. Teploty vzduchu byly velmi proměnlivé. Nejčastěji byla maxima okolo 20-23 °C. Ve čtvrtek bylo nejchladněji, kdy denní teploty stouply jen k 17 °C. Noční teploty klesaly k 12-14 °C. Průměrné denní rychlosti větru se pohybovaly nejčastěji okolo 2 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 10.8.2021) budeme hlavně pod vlivem tlakové výše a o víkendu nás ovlivní slabší studené fronty. Celkově by to mělo znamenat letní slunečné počasí s malým množstvím srážek a vyššími teplotami vzduchu. Déšť by se měl objevit je lokálně při krátkých přehánkách a celkově v dalších 10 dnech čekáme úhrny většinou jen do 5 mm. Denní maximální teploty vzduchu se budou pohybovat mezi 25-27 °C až do neděle. Pak se začínají předpovědi postupně rozcházet, kdy model ECMWF mírně ochlazuje, naopak GFS čeká na počátku příštího týdne tropické teploty. Bude se tedy ještě předpověď určitě více upřesňovat. I přesto, že půdní vlhkost bude postupně klesat, tak stále bude odpovídat dlouhodobým hodnotám pro toto období a půdní sucho se díky deštivému předchozímu počasí nebude pozorovat.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 22. srpna se předpokládá, že teploty budou až do 18. srpna nadprůměrné, poté se ochladí na obvyklé hodnoty. Od 16. srpna výrazně stoupá nejistota spojená s předpovědí. Srážek by mělo být méně a většinou spjaty jen s lokálními přeháňkami.
Tento týden nás čeká slunečné a suché počasí. I přesto, že bude půdní vlhkost klesat, tak díky předešlému deštivému počasí nebude půdní sucho pozorováno.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné až slabě nadprůměrné. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné.
Do konce srpna je vysoká pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího nasycení půdního profilu na většině území republiky. Nižší pravděpodobnost je očekávána v Jeseníkách, Bílých Karpatech a v Krkonoších.
 

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.