Soil moisture deficit [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 08. 08. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 01. 08. 2021 do neděle 08. 08. 2021 ráno)


STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden zvýšil a i nadále tak na téměř celém území panuje lepší stav. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje stav mírného přebytku na většině území. Neutrální stav je sledován v Krkonoších a jeho podhůří.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se změnil především na východní Moravě, kde je aktuálně situace už také v přebytku. Na většině území je stav také lepší než je pro tuto dobu obvyklé až na Jeseníky a menší drobné oblasti u hranic, jedná se však o velmi drobná místa.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ lze vodnost vodních toků rozdělit dvě poloviny. V jižní polovině republiky převládá nadnormální až výrazně nadnormální vodnost. V severní části republiky převažuje spíše normální stav, místy je nadnormální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 08. 08. vyskytuje deficit na cca 1 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 85 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm, na více než 41 % území je kladný deficit dokonce o více jak 40 mm.

Více informací

11. July 2021 / 27. week

previous next stáhnout close