Soil moisture deficit [mm]


                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 29. 08. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 22. 08. 2021 do neděle 29. 08. 2021 ráno)

 
STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden zlepšil i nadále je většina území v dobrých podmínkách. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje stav mírného přebytku na většině území. Neutrální stav je sledován místy v Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se mírně zlepšil, ale i nadále je stav lepší než je pro tuto dobu obvyklé. Výjimkou jsou Jeseníky a menší drobné oblasti u hranic, jedná se však o velmi drobná místa, kde je sledován mírný deficit.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území Čech stav normální až nadnormální vodnosti. Na Moravě a v Polabí je sledován spíše stav normální vodnosti, místy stav podnormální.
V celém profilu do 1 m se k 29. 08. vyskytuje deficit na cca 2 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 55 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm, na více než 16 % území je kladný deficit dokonce o více jak 40 mm.

Více informací