29. srpen 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (22.8.–28.8.2021) jsme byli pod vlivem tlakové níže, jež přinášela studený a vlhký vzduch od severu. Déšť byl zaznamenán každý den a často byl formou přeháněk a bouřek. Úhrny se pohybovaly vesměs podle očekávané predikce a to okolo 25–50 mm za týden. V horských oblastech byly úhrny ještě vyšší a to až přes 100 mm na příklad v Krkonoších. Během týdne se nám postupně i ochladilo. Zpočátku byly maxima ještě nad hranicí 20 °C, ale v druhé polovině týdne klesly na 15–18 °C.
Po studené vlně se nám vrátí počasí k obvyklým hodnotám. V dalších 10 dnech očekáváme, že hlavně svrchní vrstva půdy bude stále dosti vlhká a ani několik dnů bez deště výrazně toto nezmění.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) není nyní v této vrstvě sledována.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) zůstává i nadále ve velmi dobrém stavu a v minulém týdnu nedošlo k žádné změně. Zůstává i nadále jedna drobná lokalita na Jesenicku, kde je sledováno počínající až mírné sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na max 1 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden zlepšil i nadále je většina území v dobrých podmínkách. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje stav mírného přebytku na většině území. Neutrální stav je sledován místy v Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se mírně zlepšil, ale i nadále je stav lepší než je pro tuto dobu obvyklé. Výjimkou jsou Jeseníky a menší drobné oblasti u hranic, jedná se však o velmi drobná místa, kde je sledován mírný deficit.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚhttp://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho# převažuje na většině území Čech stav normální až nadnormální vodnosti. Na Moravě a v Polabí je sledován spíše stav normální vodnosti, místy stav podnormální.
V celém profilu do 1 m se k 29. 08. vyskytuje deficit na cca 2 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 55 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm, na více než 16 % území je kladný deficit dokonce o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zvýšilo na většině území.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 60–100 %. V Polabí, v podhůří Jeseníků, v severozápadních Čechách a na jižní Moravě je stav mírně nižší.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách a ve středu republiky. Nižší stav je sledován na jižní a střední Moravě, Jesenicku, Polabí a v severozápadních Čechách.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla vegetace v příznivém stavu. V druhé polovině března a v dubnu se stav začal zhoršovat. Situace se nezlepšila ani v květnu, kdy na většině území byla sledována horší RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE než je pro tuto dobu obvyklé. Chladnější počasí neumožnovalo rychlý vývoj vegetace a ona i nadále zůstávala zpožděná cca o 14 až 21 dní. Na konci května byl sledován nejhorší stav od počátku letošní sezóny. Relativní stav kondice vegetace byla cca o 25–30 % horší než bylo pro tuto dobu obvyklé.
V červnu se vegetace díky vzestupu teplot začala zlepšovat. Byl sledován stav mírně lepší než je pro tuto dobu obvyklé. V průběhu letních prázdnin zůstává vegetace v dobrém stavu a na většině místě je cca o 15 % biomasy. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 22. 08. Zprávy 256 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
V devíti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 %, jeden okres sleduje ztráty na výnosech mezi 30–40 % a v osmi okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (61 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ 30 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (cca 40 % hlášení) až mírně vlhký (33 % hlášení).
V současné době probíhají žně a v některých místech jsou již ukončeny, ale na mnoha místech se sklízení oddaluje na základě počasí a celková doba žní se prodlužuje. Slunečné a teplé počasí v předminulém týdnu umožnilo na většině míst větší část sice sklidit, ale počasí i nadále komplikuje polní práce.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 22. 08. V devíti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY pozorujeme i nadále spíše v jižní části sledovaného území - v Itálii, Maďarsku, a na Balkáně. Všeobecně lze říci, že severní polovina území má stav lepší než ta jižní. Situace východně a severovýchodně od naší republiky je výrazněji lepší než na zbytku sledovaného území. Lepší stav je také jihozápadně od ČR. Oproti předchozímu týdnu se stav zhoršil spíše v jižní části území.
V České republice sledujeme nižší stav v Polabí a v Jeseníkách než na zbytku republiky.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině území k růstu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-40 cm, v 40-100 cm vlhkosti stagnovali. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 6 % stanic, v 10 až 50 cm je na 8 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 44 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 41 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v nížinách na Moravě a v Čechách v Polabí, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (22.8.–28.8.2021) jsme byli pod vlivem tlakové níže, jež přinášela studený a vlhký vzduch od severu. Déšť byl zaznamenán každý den a často byl formou přeháněk a bouřek. Úhrny se pohybovaly vesměs podle očekávané predikce a to okolo 25–50 mm za týden. V horských oblastech byly úhrny ještě vyšší a to až přes 100 mm na příklad v Krkonoších. Během týdne se nám postupně i ochladilo. Zpočátku byly maxima ještě nad hranicí 20 °C, ale v druhé polovině týdne klesly na 15–18 °C. Noční teploty začaly padat už častěji pod 10 °C. Větrnější počasí bylo zaznamenáno v pondělí až úterý a pak ve středu.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 30.8.2021) budeme zpočátku stále pod vlivem tlakové níže, kterou postupně začne nahrazovat vliv tlakové výše a počasí se zlepší. Pršet bude dominantně během úterního dne, kdy se srážky čekají na většině území. Poté by už mělo přetrvávat sušší počasí a to až do počátku příštího týdne, kdy modely předpokládají opět další déšť. V tomto týdnu tedy spadne nejčastěji mezi 5–15 mm deště, na severu Moravy pak může se jednat o úhrny i nad 50 mm. Teplota vzduchu pomalu poroste a dostane se nad hranici 20 °C a o víkendu může atakovat hodnoty okolo 25 °C. Noční teploty už zůstanou celkem chladné a to i pod hranicí 10 °C. Svrchní vrstva půdy do 40 cm i v dalších dnech zůstane zcela nasycena. Sice se bude během týdne pomaličku vysušovat, ale stále bude dosti vlhká. V hlubších vrstvách bude relativní nasycení nižší, ale kategorie sucha určitě pozorovat nebudeme.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 15. září se předpokládá, že teploty budou stále oscilovat okolo dlouhodobé hodnoty. Tedy maximální teploty mezi 20-25 °C. Noční mrazíky v nižších a středních polohách zatím se neočekávají. Srážky budou opět častější od 6. září.
Po studené vlně se nám vrátí počasí k obvyklým hodnotám. V dalších 10 dnech očekáváme, že hlavně svrchní vrstva půdy bude stále dosti vlhká a ani několik dnů bez deště výrazně toto nezmění.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.