The soil saturation deviation of average condition in 1961-2015


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 30.6. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 23.6. do nedele 30.6. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na Kysuciach, Orave, Turci, krajnom východe a severovýchode. Výrazné až výnimočné sucho je aj na Považí, v oblasti Strážovských vrchov, Liptove a Spiši. V južnej polovici Slovenska je priaznivejšia situácia a väčšinou tu pozorujeme len začínajúce až mierne sucho. Podobná situácia ako v celom profile je aj v povrchovej vrstve. Extrémne sucho pokrýva v celom profile až 6 % plochy. V hlbšej vrstve je extrémne sucho tiež na Kysuciach, Orave a krajnom východe, ale na menšej ploche ako v povrchovej vrstve. Výrazné sucho ešte pretrváva v tejto vrstve pôdy aj na Above a Zemplíne.

Viac informácií