30. jún 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Extrémne sucho je ojedinele na severe západného, stredného aj východného Slovenska. Najviac sa zhoršila situácia v povrchovej vrstve v oblasti Oravy. Nasýtenie je už pod 10 % ojedinele na západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je nasýtenie pod 50 % na viac ako polovici územia. Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm na Orave a krajnom východe.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod 50 % na viac ako polovici územia. Hodnoty nižšie ako 10 % sú najmä na západnom Slovensku. V hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm) je nasýtenie vyššie a väčšinou v intervale od 50 do 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % lokálne v oblasti Záhoria, Považia a na Orave. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý na viac ako 1/10 celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na Kysuciach, Orave, Turci, krajnom východe a severovýchode. Výrazné až výnimočné sucho je aj na Považí, v oblasti Strážovských vrchov, Liptove a Spiši. V južnej polovici Slovenska je priaznivejšia situácia a väčšinou tu pozorujeme len začínajúce až mierne sucho. Podobná situácia ako v celom profile je aj v povrchovej vrstve. Extrémne sucho pokrýva v celom profile až 6 % plochy. V hlbšej vrstve je extrémne sucho tiež na Kysuciach, Orave a krajnom východe, ale na menšej ploche ako v povrchovej vrstve. Výrazné sucho ešte pretrváva v tejto vrstve pôdy aj na Above a Zemplíne.

Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm na Orave a krajnom východe. Deficit vlahy zasahuje až 94 % celkovej plochy. Na väčšine územia je deficit od -5 do -40 mm. Nadbytok vlahy je do +20 mm na Záhorí a juhu Podunajskej nížiny, v povrchovej vrstve do +40 mm v Košickej kotline a Dolnom Zemplíne.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli najmä na východnom Slovensku. Najviac zrážok spadlo vo štvrtok opäť v podobe búrok pri prechode studeného frontu. Najvyšší úhrn bol 40 mm v oblasti Abova. Na západnom a strednom Slovensku sa zrážky vyskytli len výnimočne. Najvyššia teplota bola až 36 °C v oblasti Hontu a najnižšia bola 5 °C v Slovenskom raji. Najvyšší výpar za týždeň bol okolo 49 mm na Záhorí a v oblasti Bratislavy. V percentách normálu bol výpar od 130 do 170 %.