Relativní kondice polních plodin (PP) a travních porostů (TP)

                  
65758595105115125135
horší kondice vegetacenormální stavlepší kondice vegetace

Podívejte se také na kondici trvalých kultur.

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 23.07. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 16.07. do neděle 23.07. ráno)


V okresech Třebíč, Znojmo, Břeclav, Vyškov, Brno-venkov, Blansko a v okresech na jihu Olomouckého kraje pozorujeme nadále negativní projevy sucha na vegetaci. Současně je zhoršení kondice vegetace patrné i v Čechách s výjimkou severní a centrální části kraje Vysočina. Na většině severní poloviny území (s výjimkou severozápadních Čech) se drží kondice vegetace nadále v relativně dobrém stavu. Oproti minulému týdnu můžeme, ale pozorovat zlepšení stavu kondice vegetace v řadě regionů. Toto zlepšení je spojeno s vyššími úhrny srážek a celkově příznivějším průběhem teplot v uplynulém týdnu. Očekávaný další vývoj vláhové bilance se zřejmě projeví spíše v pozitivním vývoji, který však pro řadu porostů přichází příliš pozdě. Tomu odpovídá i prognóza výnosů, která pro velkou část ČR signalizuje výrazné snížení výnosů proti roku 2016 i oproti průměru posledních 5 let.

Více informací

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 24. 7. 2017

  Koncepce ochrany před následky sucha

   Záznam rozhovoru

  Vláda dnes projedná návrh Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR. Pro Studio ČT24 se k otázkám, na jaké změny se musí ČR připravit a jaká opatření by měl stát přijmout, vyjádřil profesor Miroslav Trnka. (stopáž 12:15 – 21:12)

 • 21. 7. 2017

  Debata s premiérem o klimatických změnách a průběhu sucha

  Záznam tiskové konference

  V pátek 21. 7. 2017 navštívil pracoviště CzechGlobe premiér Bohuslav Sobotka. V průběhu jednání s vědeckými pracovníky z CzechGlobe - členy týmu Intersucho, kterého se zúčastnili také zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Agrární komory, se hovořilo především o naléhavém tématu probíhající klimatické změny a suchu – jeho zásadním a nejvýraznějším projevem v České republice.

  Záznam celé tiskové konference, která proběhla bezprostředně po setkání, shrnuje hlavní body a výstupy debaty. Stopáž od 13:22.