Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin

 • bez vlivu sucha
 • výskyt sucha bez vlivu na výnos
 • výskyt sucha pravděpodobně sníží výnos
 • výskyt sucha významně sníží výnos
 • výskyt sucha zásadně sníží výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 17. 06. 2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 10. 06. 2018 do neděle 17. 06. 2018).

 

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území)

BEROUN: 'cca 58 mm srážek Bykoš'
BLANSKO: 'Srážky - 0 mm'
BRNO VENKOV: 'srážky 0 mm'
BRNO VENKOV: 'Srážky 26 mm. Žně započaty, průměrné výnosy ječmene ozimého prozatím 2,5 t/ha.'
BRNO VENKOV: 'srážky za období 12. 06. 2018: 7,4mm, 13. 06. 2018: 0,6 mm'
BRNO VENKOV: 'srážky 14 mm'
BRUNTÁL: 'Množství srážek v posledním období: 8.1mm'
BŘECLAV: 'Hrozné sucho, žádná vláha za poslední měsíc nepřišla, v půdě se již tvoří silné pukliny. Dnes a zítra mají dojít srážky, bohužel však obilovinám to již nepomůže, neboť zahájení sklizně se momentálně plánuje na 19. 6. 2018'
BŘECLAV: 'Týden beze srážek.'
BŘECLAV: 'Nedostatek půdní vláhy se stále prohlubuje. 2. týden se sklízí meruňky, které byly zavlažovány, menší množství, ale kvalita dobrá. V porovnání s průměrem minulých let je sklizeň o 3 týdny dříve. Byla ukončena sklizeň raných višní, došlo k rychlému dozrávání, sad nebyl zavlažován, plody byly o 30 % menší. Nedostatek půdní vláhy je jak v povrchové vrstvě, tak i v hlubší vrstvě.'
ČESKÝ KRUMLOV: '53mm'
DĚČÍN: 'Vláha, která z bouřek smočila alespoň vrchní profily půdy rychle mizí, a vodní toky se velmi rychle vrátily k podnormálním průtokům.'
DĚČÍN: 'sucho se nadále negativně prohlubuje'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Opadávají jablka, i když jsou ještě malé a nezralé. Krásně kvetou lípy a pronikavě voní.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Srážky za červen prozatím 64,8 mm.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Žádné srážky, teplo, dusno'
HODONÍN: 'Množství srážek 0 mm.'
HODONÍN: 'V týdnu od 10. 6. do 17. 6. napršelo v Blatnici 7,5 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za poslední týden - 10 mm, srážky dne 9.6. - 29 mm a 12.6. - 10 mm nebyly již v pátek 15. 6. na poli znát, 18. 6. začaly žně ozimého ječmene porosty ozimých pšenic a žita odpovídají stavu porostů v polovině července v normálním roce'
CHRUDIM: 'srážky od 4. 6. do 17. 6. 12,2 mm'
CHRUDIM: 'V 24. týdnu jsme měli průměrnou teplotu 19,3C a srážky 8 mm.'
JIČÍN: 'Minulý týden z pondělí na úterý u nás byl významný srážkový úhrn 30 mm v podobě mírného deště, který se stačil vsakovat a nezpůsobil škody. Plodiny výrazně pookřály a i příroda se vzpamatovala. Ovšem situace na polích je už opět tam, kde byla před deštěm. Nejhůře jsou na tom travní porosty, kde máme ztráty až 60% a předčasné dozrávání obilovin se zaschnutými klasy, porosty kukuřice jsou také těžce poškozeny suchem. '
JIČÍN: 'srážky 4 mm'
JIČÍN: 'v uplynulém týdnu spadlo 34 mm srážek'
JINDŘICHŮV HRADEC: '11-17.6. - 43,6 mm srážek - Výrazné zlepšení u jarních obilovin, u TTP přesto bez zlepšení '
JINDŘICHŮV HRADEC: 'množství srážek za poslední týden do neděle 17.6. = 24 mm'
KARLOVY VARY: 'Srážky 35mm během několika hodin, velký odtok z uhutněné půdy. Půda je i přes vysoký úhrn srážek jen mírně vlhká. Vysoké teploty a nízká půdní vlhkost působí předčasné zrání obilovin. '
KLATOVY: 'Sklizeň TTP - zatím probíhá - výnos zatím jen cca 1/3 normálu.'
KLATOVY: 'Srážky v počátku týdne - 42 mm. vydatný déšť, velmi vylepšil situaci v půdě. Zvedly se i hladiny řek, ovšem velmi krátkodobě. Ke konci týdne již řeky opět na svém nízkém normálu. Půda všechnu vláhu rychle vsákla, takže opět je povrchové sucho. V lesích ještě větší. Přestože naše lokalita má za červen 102mm srážek, není to vůbec poznat. Ve studni se nezměnilo nic.'
KROMĚŘÍŽ: '- srážky 13. 6. spadlo 11mm, 14.6. - 1mm - aspoň něco, bez jakéhokoli doplnění vody do půdního profilu.'
KROMĚŘÍŽ: 'Komárno zde (okr. Kroměříž na hranici s okresem Přerov) a takřka i Vsetín (sucho není zde tak velké jako na Václavově (Zábřeh), kde máme chalupu a napršelo tam polovinu srážek jako v Komárně.
KROMĚŘÍŽ: 'Včera hlásili meteorologové možnost bouřek na východě republiky a západě Zlínského kraje, S od nás (Žálkovice spadly 2 mm) směrem k Přerovu, u nás nic, sucho se dramaticky prohlubuje, povrch půdy je proschlý, ráno není žádná rosa. Žně podle mého předpokladu začnou na začátku července (do 3 týdnů). Raději ani nemyslím, jak dopadnou.'
KROMĚŘÍŽ: 'Velmi vysoké teploty ke 30°C v celém minulém týdnu a beze srážek. Obiloviny a řepka urychleně dozrávají, zasychají. U jarního sladovnického ječmene, hlavně po cukrovkách, lze očekávat velký výpadek ve výnosu a hlavně v kvalitě (vysoké N-látky a vysoký podíl malých zrn).'
KROMĚŘÍŽ: 'Deště se nám stále vytrvale vyhýbají.....'
LIBEREC: '10. 6. - 16. 6. - 18,8mm'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu napadlo celkem 15mm srážek bohužel bez většího vlivu na sucho. Dozrává ozimý ječmen a řepka, žloutnou ozimé pšenice. Začíná sklizeň česneku, odhadujeme ztrátu na výnosu 30-40%, začíná dozrávat cibule ze sazečky, kde bude ztráta vyšší, více jak 50%. S obavou sledujeme projevy sucha na ovocných stromech (jabloň, hrušeň) u slabších podnoží na určitých lokalitách je patrné svinování listů, plody nepřirůstají.'
LOUNY: 'Srážky 17 mm'
LOUNY: 'Srážky 18 mm'
LOUNY: 'Srážky 25 mm'
LOUNY: 'v posledním týdnu 3 a 17mm v bouřce v úterý'
LOUNY: 'v úterý pršelo 16mm jinak nic.'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky od 10. 6. do 17. 6. 20 mm'
MOST: 'srážky 17,7 mm, vysoké teploty, ječmen ozimý suchý - cca 25. 6. 2018 zahájení sklizně, kukuřice lehčí půdy zarolované listy, pšenice i pozdní odrůdy na 80 % suché'
NOVÝ JIČÍN: '13 mm KÚ Suchdol nad Odrou'
NOVÝ JIČÍN: '16 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'Studénka: 25 mm celkem za týden v bouřkách. Výrazně se zlepšily ozimé pšenice kde je v klasech založeno 7 až 9 řad. Porosty kukuřic se výrazně zlepšily díky davce vody kterou dostaly v posledních 2 týdnech. Nakonec i 2. seče vojtěšek byly celkem povedené výnosově srovnatelné s 1. sečí. Výnos 2. seče: 7.5 t/ha při sušině 30-38%.'
NYMBURK: 'Srážky v týdnu 33 mm.'
OLOMOUC: 'srážky v minulém týdnu 25 mm'
OLOMOUC: 'Uplynulý týden konečně zapršelo, ale spadlo jen 14 mm srážek, v půdě to není ani poznat.'
OLOMOUC: 'Ve sledovaném období spadlo jen 0,4 mm srážek - taková rosa'
OPAVA: '2mm,vysoké teploty. Předčasné dozrávání, řídké a porosty.'
OPAVA: 'Porosty hlavně v kopcovitých terénech vlhkostně mapují. Cukrová řepa, po ranní rose v odpoledních hodinách, listový aparát povadlý. Porosty dozrávají.'
OPAVA: 'Poslední déšť byl na počátku minulého týdne a už po něm není ani stopa. Povrch půdy je vysušený a tvrdý. Po dešti se objevilo velké množství hladových plzáků španělských a během velmi krátké doby udělali lokálně velké škody na zahradních kulturách. V tomto roce je neobvykle vysoký výskyt některých škůdců a chorob - lokálně mandelinka bramborová, krytonosec šešulový, krytonosec makovicový, molice vlaštovičníková na brukvovité zelenině, rzi na obilovinách, padlí na řepce. '
OPAVA: 'za uplynulý týden 20,3mm (bouřka 17,4mm), stále vláhový deficit, '
OPAVA: 'Stromy shazují plody, tráva vyschlá na troud, křupe pod nohama. Minulý týden v bouřce spadlo 12 mm srážek. Bez zavlažování by byly ztráty vyšší.'
PELHŘIMOV: 'Poslední sledovaný týden byl úhrn srážek 75mm. Z toho dvě bouřky o 26 a 19mm. 13.6 celodenní déšť cca 30mm půda se dosytila. Avšak na porosty obilnin a řepky již je vliv minimální. Na porosty brambor kukuřice a máku to bylo velmi dobré.'
PÍSEK: '17. 6. 2018: 0mm'
PLZEŇ JIH: '21 mm srážek'
PLZEŇ JIH: 'V týdnu 11. 6. - 17. 6. jsme na lokalitě Lužany (PJ) naměřili 52,6 mm srážek, došlo k významnému doplnění půdní vláhy. Za červen je již k 17. 6. suma srážek 87,9 mm, tj. 116,1 % měsíčního normálu pro červen. U ozimého ječmene je již ukončena vegetace, doplnění vláhy již nebude mít vliv ani u ozimé řepky, ani u raných odrůd pšenice. U pozdnějších odrůd ozimé pšenice, u jarního ječmene a luskovin může ještě doplněná vláha ovlivnit nalévání zrna (zvýšení HTZ/HTS).'
PLZEŇ SEVER: '12. 6. 2018 prudký déšť 40 mm srážek'
PLZEŇ SEVER: 'Srážky v minulém týdnu nebyly příliš vydatné. Spíše se konzervuje trvalý stav. Zatím nejsou pozorovány citelnější známky sucha na porostech. Suma srážek za období od 10. do 16. červena 2018 pro lokalitu Krukanice: 21,4 mm., K dnešnímu dni (19. 6.) už je opět 6 dnů bez srážek, při relativně vysokých teplotách.'
PRAHA VÝCHOD: 'Srážky Vidovice 32mm'
PRACHATICE: 'Minulý týden se situace trochu zlepšila, po pondělním (11. 6. 2018) přívalovém dešti s kroupami, až 45mm, přišel celodenní déšť ve středu 13. 6. 2018, napršelo 27 mm. Otavy zatím pěkně obrůstají, trochu pomohlo obilovinám v utváření zrna ozimů a růstu jařin. Výrazně pomohl déšť kukuřici, která zatím jeví příznivý průběh. Došlo k mírnému ochlazení, teploty ráno 9°C, během dne do 20°C, od soboty 23. 6. 2018 se začalo oteplovat.'
PŘEROV: 'Situace v minulém týdnu zůstává stejná. Drobné místní srážky s nedosycením spodních vrstev.'
PŘÍBRAM: '35 mm'
PŘÍBRAM: '56,5 mm srážek, povrchový odtok'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 33,7 mm srážek. Předpokládal jsem, že dojde po dešti k většímu nasycení půdy vodou. Bohužel po 3 dnech již potok tekl na minimu jako před deštěm, neboť vyschlá půda vše zadržela. Nyní bude stačit pár horkých dní a porosty začnou opět strádat. '
PŘÍBRAM: 'Srážkový úhrn 31mm. Opět se nám většina oblačnosti vyhnula, ale i toto množství vody dalo chuť kukuřicím k životu a mně to zachránilo pohanku a len.'
PŘÍBRAM: 'V uplynulém týdnu 20 + 10 mm srážek v polovině týdne. Od úterý nižší teploty. Stav porostů se jen mírně zlepšil, o počtech klasů je již dříve rozhodnuto. Dobře reagují nárůstem hmoty travní porosty, kukuřice, brambory. Těm se vláha velmi hodila. Od 1. května do 23. května - jen 10 mm srážek = sucho jak na Sahaře. Od té doby již za dalších 22 dnů cca 180 mm srážek!! Celkově zlepšení vizuálního stavu porostu, obilniny a řepka budou mít i tak nižší výnosy.'
RAKOVNÍK: '11.6. - 35 mm'
RAKOVNÍK: '9mm'
RAKOVNÍK: 'srážky k 17. 6. 2018 - 19 mm'
ROKYCANY: 'Průměrná teplota byla 14,9°C, 5 mm srážek '
ROKYCANY: 'srážky 16 mm'
ROKYCANY: 'srážky 10 mm'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Minulý týden se dá říct, že srážky byly v podstatě na nule. Očekávali jsme doznívání bouřkové činnosti po víkendu, ale nespadlo nic. A srážky, které byly v Čechách minulý týden, se nám tak nějak vyhnuly. Pokud jde o plodiny, ty ještě žily z toho, co měly z předcházejících slabých srážek z 23. týdne. Situace plodin se nijak výrazně nezměnila, takže špatný stav setrvává, nebo se naopak zhoršuje. Potoky a řeky jsou vyschlé, voda ve studních klesá. K jednotlivým plodinám:, 1. obilí je řídké, s minimem odnoží (dle inventarizace porostů tak 0,5-0,7 odnože na rostlinu). Spodek rostlin je podeschlý, praporcový list zatím drží., 2. řepka dozrává, porosty jsou řidší, často napadené šešulovými škůdci. Chystáme desikaci (tak o 14 dnů dříve proti jiným letům)., 3. cukrovka - zastavuje kvůli suchu růst, uvidíme jak dále, 4. brambory vypadají na oko dobře, otázkou je, jaké bude nasazení hlíz a jaký bude další vývoj, 5. pícniny- probíhá sklizeň GPS hrachu, porosty jsou totálně zdevastovány kyjatkou a mšicemi, výnos je tak o 80% nižší oproti jiným letům. Začíná druhá seč na loukách, kulturní trávy uschly, spíše se sklízejí řebříčky, starčeky, a jiné plevelné druhy. V podstatě výnos nula, jedná se o takovou odplevelovací seč s nulovou krmnou hodnotou. Probíhá i druhá seč vojtěšky, tam kde nějaká voda byla (údolí, vlhčí půdy) tak nějaká vojtěška ještě je., 6. kukuřice-v tomto období má intenzivně růst, ale spíše to vypadá, že růst se zastavil. Kukuřice přes den stáčí listy, ještě však nedochází k vadnutí a usychání. Ale začíná to být na hraně, pokud nepřijde voda, určitě budou rostliny nižší.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Od 10. 06. - 17. 06. spadlo na studené frontě 21,5 mm. Vedlejší katastr, Bohdašín, kde máme brambory, spadlo 38 mm. Stav řepky ozimé i po srážkách 34 mm nadále nouzově dozrává. HTS semen bude menší min o 25 %. Výnos očekávám 3,2-3,5 t/ha.'
SEMILY: 'Vydatně pršelo začátkem týdne i v jeho polovině. Celkové srážky byly téměř 40 mm.'
STRAKONICE: 'Množství srážek 27 mm'
STRAKONICE: 'srážky: 11. 6.: 21 mm, 12. 6.: 2 mm, 21. 6.: 26 mm, 14. 6.: 0,5 mm'
STRAKONICE: 'za minulý týden 52 mm srážek'
STRAKONICE: 'za poslední týden spadlo v našem katastru jen 27 mm srážek. Alespoň něco. '
STRAKONICE: 'Za uplynulý týden 10mm.'
SVITAVY: '9-15mm v minulém týdnu'
ŠUMPERK: 'Naměřeno 16 mm srážek, ale přesto se situace u všech plodin zhoršuje.'
TÁBOR: ' 12. - 13. 6. 2018 spadlo 25 mm srážek. Tím se zlepšily porosty kukuřic.'
TÁBOR: 'Konečně jsme se dočkali - ve 24. týdnu napršelo 32 mm. Sucho nadále pokračuje, od čtvrtka 14. 6. nespadla ani kapka a teploty se pohybují okolo 25 stupňů '
TÁBOR: 'v týdnu od 11. 06. 2018 do 17. 06. 2018 srážky 2mm'
TRUTNOV: 'Množství srážek v týdnu do 17.6. - 38 mm'
TŘEBÍČ: '25 mm'
TŘEBÍČ: '55mm'
TŘEBÍČ: 'srážky 10. 6. - 17. 6. 2018 42 mm'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Na začátku týdne sice spadlo 10 mm srážek, vlivem vysokých teplot, je vršek půdy je přeschlý.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: ne 10/6 - 0,3 mm, út 12/6 - 12,7 mm, st 13/6 - 3,8 mm Srážky v posledních dvou týdnech způsobily dočasné vzpamatování vegetace. Pro jarní obiloviny a jarní luskoviny je už pozdě. Trávy usychají. Začíná probíhat mírný opad ovoce ze stromů.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky: 12. 6.: 10 mm'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'za poslední týden 10 -18 mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 17. 6. 2018-7,oohod- 10mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu (13 mm v bouřce) jen málo snížily vláhový deficit.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V úterý, 19. 6. 6 mm. Sucho už se projevuje i na kukuřici - stáčejí se listy, růst se zastavil.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Výrazné sucho. To tu ještě nebylo. Vypálené travní porosty, Druhá seč prakticky nebude. Výrazný dopad do výnosů plodin.'
VYŠKOV: '0mm'
VYŠKOV: 'v pondělí 11. 6. srážky 11 mm'
ZNOJMO: 'srážky 0 mm'
ZNOJMO: 'Srážky 11 - 17/6/2018: 13. 6. 2018 - 3mm'
ZNOJMO: 'Srážky za poslední období 0 mm, plodiny co se sklízí koncem léta a na podzim jsou ok. Ostatní plodiny pro letní sklizeň dozrávají o tři týdny dříve vlivem horkého a suchého jara. Množství vody v místním potoku na průměrné úrovni za toto roční období.'
ZNOJMO: 'Srážky: 11. 6. 2018 - 1,2 mm, 12. 6. 2018 - 2,4 mm'
ZNOJMO: 'V minulém týdnu spadlo 8,9 mm srážek. Dnes 19. 6. 2018 začínáme sklízet ječmen ozimý. Dopad dubnového sucha se odrazil na vysokých bílkovinách (15,2%), takže není sladovnický, ale krmný.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '17 mm srážek, 10,2 mm výpar, zdraví Švec Pavel'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '18 mm srážek'
 

 

 

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 6. 2018

  Komentář k roli portálu intersucho.cz v rámci definování území pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017

  Z důvodů množících se dotazů na roli metod a týmu z portálu www.intersucho.cz v rámci poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem v roce 2017 jsme se jako tvůrci tohoto portálu rozhodli připravit tento vysvětlující komentář.

  Celé znění komentáře ke stažení zde

   

 • 20. 6. 2018

  Zemědělský výbor PČR

  Dne 20. 6. 2018 vystoupil za skupinu Intersucho před Zemědělským výborem Parlamentu ČR vedeného ing. Faltýnkem v mezirezortní pracovní skupině Voda - Sucho prof. Zdeněk Žalud. Prezentace obsahující čtyři body, do kterých jsou pracovníci CzechGlobe a Mendelu zapojeni najdete zde. Do diskuze se zapojila většina členů zemědělského výboru s konstatováním, že sucho je apolitické téma a jeden z nejvážnějších problémů naší krajiny.