Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin

 • bez vlivu sucha
 • výskyt sucha bez vlivu na výnos
 • výskyt sucha pravděpodobně sníží výnos
 • výskyt sucha významně sníží výnos
 • výskyt sucha zásadně sníží výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 23.07. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 16.07. do neděle 23.07. ráno)


DOPADY SUCHA NA ZEMĚDĚLSKOU PRODUKCI: Tato mapa zachycuje situaci v pondělí 17.7. Zprávy 137 zpravodajů z 50 okresů (viz. mapa níže) ukazují, že v povrchové vrstvě se situace oproti předchozímu týdnu zásadně nezměnila. Na počátku tohoto týdne bylo na západě území i na severní Moravě vidět místy sušší ale převážně mírně vlhký charakter půdy. Naopak na Moravě, a zvláště Moravě jižní, byla vlhkost půdy velmi nízká. Velkou většinou pozorovatelů je období posledních 3 měsíců hodnoceno jako velmi suché, a podle více než třetiny z nich jako extrémně suché. Hranice suchem postižených oblastí nadále probíhá přibližně severní hranicí krajů Ústeckého, Středočeského, Vysočiny a středem kraje Olomouckého. Na sever od této pomyslné hranice je situace i nadále lepší i co do nasycení půdy. Pokud jde o povrchovou vlhkost odhadovanou našimi zpravodaji, shoduje se dobře jak s měřením ČHMÚ, tak modelovým odhadem www.intersucho.cz.

Předpokládané dopady sucha byly v tomto týdnu posuzovány přibližně stejně jako v předchozím týdnu, přičemž mapa odráží vývoj počasí mezi 10.7 a 17.7. Výhledy jsou negativní až velmi negativní jak pro obilniny a řepku, ale v řadě okresů i pro okopaniny a kukuřici. Mezi nejvíce postižené patří okresy krajů Jihomoravského, jihu Vysočiny, Zlínského, Olomouckého, Ústeckého, Středočeského, Plzeňského a Jihočeského kraje. U 8 okresů je očekáván významný a u 7 okresů dokonce zásadní dopad na výnosy. Nejvýrazněji je postižena oblast okresů v pásu Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo, Břeclav a Hodonín, ale s nimi i ostatní okresy krajů Jihomoravského a Zlínského a jižní poloviny kraje Olomouckého. V Čechách přicházejí nadále nejhorší zprávy z oblasti okresů Kladno, Příbram, Plzeň-sever, Rakovník a Louny. V dalších 17 okresech je pozorováno sucho, které pravděpodobně sníží výnos a v 10 sucho, které je prozatím bez dopadů. Pouze 5 z 50 okresů nehlásí výskyt dopadů sucha. Obecně ale výrazně převažují negativní odhady, což se shoduje s odhady výnosů na základě družicových dat, kdy jsou pro ječmen, pšenici i řepku očekávány nižší výnosy než v roce 2016. To, že dojde ke snížení výnosů oproti roku 2016 a pravděpodobně i průměru posledních pěti let u těchto tří plodin, potvrzují i samotní pozorovatelé.

Mapa s počty respondentů z jednotlivých okresů pro poslední hlášení dopadů na zemědělství:

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH ZPRAVODAJŮ (neodráží stav v celém okrese, ale popisují situaci na vybraných katastrech):

 

ZNOJMO, 19. 7. 2017: napršelo v průměru jednorázově 8 mm srážek, které nijak neovlivnily situaci na polích, sucho nadále trvá, porosty cukrovky, kukuřice a pícnin by potřebovaly během jednoho týdne aspoň 2 x 20 mm vody, aby se nastartovala znovu vegetace, na některé porosty kukuřice je již pozdě a budou zaorány. Teploty se pohybují okolo 27 °C a často fouká silný vítr.

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, 19. 7. 2017: V uplynulém období pokračoval ráz počasí minulých týdnů. Častý déšť bouřkového charakteru, nerovnoměrně rozložený. Dá se říct, že srážky přicházely obden, intenzita 20- 30 mm. Půda je vlhká, např. v porostech kukuřici se obnovují vlhká místa kde v porostu (např. v kolejích) stojí voda. Časté přívalové srážky komplikují postup polních prací. Z hlediska vláhy je vývoj porostů optimální.

HODONÍN, 19. 7. 2017: za minulý týden napršelo 12 mm. Situace v Hodoníně, kde hospodaříme je taková: sklizeň ozimých plodin jsme již ukončili, ztráta je vyšší jak 40% oproti loňskému roku. Jarní obiloviny nepěstujeme z důvodu přísušků. Ztrátu u kukuřice můžeme jen odhadovat.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 19. 7. 2017: Z hlediska vláhových poměrů je situace v našich katastrech poměrně příznivá. Množství spadlých srážek je dostačující (za posledních 14 dní 72,5 mm), problémem zůstává vysoká intenzita srážek (jednorázově i přes 20 mm), která omezuje celkový vsak (tzn. situace v půdě reálně neodpovídá množství spadlých srážek), v širokořádkových plodinách (kukuřice, brambory) začíná působit půdní erozi a v porostech obilnin dochází k poléhání (nebýt polehnutí mohl by být odhad sklizně obilovin ještě o něco vyšší).

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 19. 7. 2017: Porosty kukuřice začínají dozrávat, aniž by byly vytvořeny palice. Třetí seč vojtěšky ma výšku cca 15 cm a porosty zcela postrádají obsah vody. Pozdní odrůdy pšenic již nouzově dozrály a některé mají v klase vytvořeno pouze 12 - 15 zrn.

PŘEROV, 18. 7. 2017: Situace se zhoršuje - to do celkového stavu přírody. Potoky vysychají. Není spodní voda, hladiny ve studnách klesají. Co se týká zemědělských plodin, tak u plodin určených ke sklizni je již "upečeno". Všechny obiloviny jsou již zralé a suché. Ječmeny máme hotovy a z pšenic vybíráme podle předpokládaného výnosu a kvality - takže sklízíme ty dobré. I u těchto dobrých ploch jsou výnosy nižší. Až později budeme sklízet porosty střední a špatné. Z toho důvodu zatím není propad ve sklizni tak velký, ale i přesto je znatelný.

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 24. 7. 2017

  Koncepce ochrany před následky sucha

   Záznam rozhovoru

  Vláda dnes projedná návrh Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR. Pro Studio ČT24 se k otázkám, na jaké změny se musí ČR připravit a jaká opatření by měl stát přijmout, vyjádřil profesor Miroslav Trnka. (stopáž 12:15 – 21:12)

 • 21. 7. 2017

  Debata s premiérem o klimatických změnách a průběhu sucha

  Záznam tiskové konference

  V pátek 21. 7. 2017 navštívil pracoviště CzechGlobe premiér Bohuslav Sobotka. V průběhu jednání s vědeckými pracovníky z CzechGlobe - členy týmu Intersucho, kterého se zúčastnili také zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Agrární komory, se hovořilo především o naléhavém tématu probíhající klimatické změny a suchu – jeho zásadním a nejvýraznějším projevem v České republice.

  Záznam celé tiskové konference, která proběhla bezprostředně po setkání, shrnuje hlavní body a výstupy debaty. Stopáž od 13:22.