Deficit zásoby vody v půdě

Mapa zobrazuje odchylku půdní vláhy (mm) od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období.