1. březen 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu mírně snížilo, ale na většině území stále panuje vysoké relativní nasycení půdy, jak vyplývá z mapových podkladů. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se vyskytují na 12,6% území (oproti 8% v minulém týdnu), zatímco nasycena alespoň na 70% v této vrstvě je 1/2 území ČR (tedy přibližně stejně jako minulý týden).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením ve středu, na jihu a severozápadě Čech, a dále v západní části jižní Moravy, shodou okolností v místech nejvíce postižených nedostatkem vláhy v minulé vegetační sezóně. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na 98% území. V hlubší vrstvě bylo překročeno 70% nasycení prakticky na celém území. Profily se zásobou vláhy v celém profilu menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území nevyskytují. Míra nasycení půdního profilu je tedy stále velmi vysoká.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se ve srovnání s minulým týdnem mírně zhoršila zejména v povrchové vrstvě, kde lze o horší než obvyklé zásobě vody v půdě, typické pro toto období v roce, hovořit na téměř 17% území. Nicméně prozatím se jedná o kategorie S1 a S2, tedy o odchylku nepříliš významnou. Známky počínajícího sucha (prozatím bez dopadů) byly identifikovány i našimi
 
Pokud jde o pozorovateli na severozápadě Čech. V celém profilu je počínajícím nebo mírným suchem postiženo přibližně 4% území. Vyjimečně jsme zachytili výskyt sucha o intenzitě S3 (0,2%) jak v povrchové (1,7%) tak v hlubší vrstvě (0,1%).
 
Vegetace - S ohledem na končící vegetační sezónu, a tím i snižující se spolehlivost produktu, bylo od 30. listopadu 2014 do 15.3. 2015 přerušeno zveřejňování mapových produktů sledování kondice vegetace.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nadále na většině stanic převládá vysoká vlhkost půdy nad 70 % VVK ve vrstvě 0-50 cm. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 14 % stanic a v 50-100 cm na 16 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 35 % stanic, v 10-50 cm na 26 % a v 50-100 cm u 31 % stanic. Nižší vlhkosti půdy ve vrstvě 0-100 cm byly zaznamenány především v Polabí, Poohří, v okolí Berounky a horního a středního toku Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Počasí v týdnu od 22.2. do 1.3. 2015 bylo ovlivněno po většinu týdne zvlněným frontálním rozhraním nad Slovenskem. V sobotu pak přes naše území postupovala okluzní fronta, za ní se k nám rozšířil nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu. Průměrné denní teploty vzduchu se pohybovaly kolem 5°C na Moravě, 2-3°C v Čechách. Začátkem a koncem týdne byly teploty o něco nižší než v průběhu týdne. Maximální teploty vzduchu se pohybovaly nad 5°C, nepřesahovaly 10°C. Minimální teploty vzduchu se na Moravě po většinu týdne pohybovaly kolem 0°C, v Čechách byly o pár stupňů nižší, přičemž 24.2. se i minimální teploty vzduchu dostaly v Čechách nad 0°C. Rychlosti větru dosahovaly kategorie vánek podle Beauforta, popř. slabý vítr (23.2. a 1.3.). Po většinu týdne bylo zataženo, délka slunečního svitu byla téměř nulová, s výjimkou Moravy 22.2., a západu Čech 23., 26. a 27.2. Srážkové úhrny byly většinou téměř nulové, 24.2. na východě Moravy přesáhly 10 mm, a dále potom několik mm v Čechách v důsledku přechodu fronty o víkendu. Sněhová pokrývka se vyskytovala pouze ve vyšších polohách.