1. listopad 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (25.10.–01.11.2020) jsme byli pod vlivem přechodu více frontálních systémů. Srážky se vyskytovaly prakticky každý den, ale ve větší míře tomu bylo ve čtvrtek a pátek. Nejčastěji napršelo mezi 5 až 15 mm za týden, lokálně (převážně na horách) bylo naměřeno více než 30 mm za týden. Maximální teploty vzduchu se pohybovaly většinou mezi 10-13 °C. Noční teploty byly hodně závislé i na výskytu nízké oblačnosti, proto byly v rámci republiky velké rozdíly. Často byly mezi 3-5 °C.
Dalších 10 dnů bude srážkově chudých, ale vliv na půdní vlhkost bude minimální a do 1 metru bude půda na většině území nasycena.

Aktuální intenzita sucha: Stupně INTENZITY SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) nejsou sledovány. Příchozí srážky zlepšily stav natolik, že tato část půdy je aktuálně bez rizika sucha.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se v minulém týdnu mírně snížila. V této části půdy se vyskytují pouze drobné lokality se stavem snížené úrovně půdní vláhy.
Aktuálně sucho se vyskytuje max na 1 % území České republiky, co se týče prognózy stavu sucha na příští dva měsíce je menší pravděpodobnost dosycení půdního profilu především v místech, která jsou zmíněna výše.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu nijak nerozšířil, mírně se rozšířila kladná odchylka. V povrchové vrstvě (0–40 cm) se nyní vyskytuje kladná odchylka v podstatě na celém území České republiky. Deficit je sledován jen lokálně a na malé rozloze.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) minulý týden spíše stagnoval. Kladná odchylka je sledována na Moravě a ve Slezsku, místy v Čechách. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních a severních Čech, Plzeňska, v okolí Prahy a v Krkonoších.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na východní polovině republiky převažuje nadnormální až výrazně nadnormální vodnost. Normální vodnost převažuje v západní polovině republiky. Místy se vyskytují i podnormální vodnosti.
V celém profilu do 1 m se k 01. 11. vyskytuje deficit zhruba na 1 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 67 % je sledována kladná odchylka o více jak 20 mm, na 32 % o více jak 40 %.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zvýšilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): V minulém týdnu došlo k mírnému zvýšení relativního nasycení ve východních Čechách a ve Slezsku. I nadále na většině území převažuje vysoké relativní nasycení.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá v severozápadních a severních Čechách. Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na Šumavě, na Moravě, ve Slezsku a v pohraničních horách.

Dopady na vegetaci: Po příznivé KONDICI VEGETACE v průběhu celého jara až do konce dubna, což bylo dáno nezvykle teplým počasím, jsme byli svědky horší kondice vegetace v květnu především na Moravě, v severních Čechách a v Karlovarském kraji. To bylo dáno kombinací nižších teplot zvláště ve vyšších polohách, které zpomalily vývoj a celkového nedostatku vláhy v průběhu března a dubna. Po příchozích srážkách v průběhu května, června i července došlo opět ke zlepšování stavu kondice vegetace. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz. V oblasti severozápadních Čech však nespadlo takové množství srážek jako na zbytku území a vegetace se zde nedokázala dostat do dobré kondice jako v ostatních částech republiky. Horší stav je zde sledován od konce května až po současnost.
V současné době je na většině území kondice vegetace v dobrém stavu. Drobnými výjimkami je ašský výběžek a střední část republiky.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 25. 10. Zprávy 237 zpravodajů ze 66 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Z okresu Chomutov a Louny je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %, resp. nad 40 %. Dále 19 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 13 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %.
Respondenti vnímají kladně vodní bilanci, která je za poslední tři měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (55 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako velmi vlhká (cca 44 % hlášení) až vlhká (cca 42 % hlášení).
Příchozí srážky v posledních týdnech komplikují podzimní práce a na mnoha místech technika stojí. Není možné set ani sklízet. Na mnoha místech nedošlo k setí ozimých plodin.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 25. 10. V tachovském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha. V dalších 10 hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému zlepšení na většině sledovaného území KONDICE VEGETACE. Horší než obvyklý stav přetrvává u Černého moře, v západním, jižním Německu, na severovýchodě Francie a jejím středu, dále pak také v Beneluxu.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo především na Moravě a na Vysočině ke zvýšení vlhkosti půdy v orniční vrstvě, sucho se nadále vyskytuje jen lokálně v severozápadních Čechách. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 3 % stanic, v 10 až 50 cm je na 8 % stanic a v 50-100 cm na 14 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 70 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 37 % stanic a v 50-100 cm na 21 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a Moravě, nižší především v nížinách v severozápadních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (25.10.–01.11.2020) jsme byli pod vlivem přechodu více frontálních systémů. Srážky se vyskytovaly prakticky každý den, ale ve větší míře tomu bylo ve čtvrtek a pátek. Nejčastěji napršelo mezi 5 až 15 mm za týden, lokálně (převážně na horách) bylo naměřeno více než 30 mm za týden. Maximální teploty vzduchu se pohybovaly většinou mezi 10-13 °C. Noční teploty byly hodně závislé i na výskytu nízké oblačnosti, proto byly v rámci republiky velké rozdíly. Často byly mezi 3-5 °C. Nejchladněji bylo ve středu, kdy v noci v Čechách padaly teploty k -2 až +2°C, naopak na Moravě bylo i 7°C. V minulém týdnu příliš větrné počasí nebylo, nejčastěji byly průměrné denní rychlosti okolo 2 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 26.10.2020) bude nejdříve přes nás přecházet zvlněná studená fronta, ale ta bude utnuta ve středu tlakovou výší. Srážky tedy budou hlavně v první polovině týdne. Celkově v dalších 10 dnech modely očekávají většinou mezi 10-20 mm. Během týdne čekáme celkem ochlazování. Od středy spadne teplota vzduchu v maximu k 10 °C a o víkendu dokonce mohou být jen okolo 5 °C. Noční teploty budou nejčastěji od 0 do 5 °C. Půdní vlhkost bude stále hodně vysoká a prakticky se nic nezmění. Ve svrchní vrstvě do 40 cm bude půda zcela nasycena a v hlubší vrstvě do 1 metru až na závětří Krušných hor také.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 18. listopadu, se předpokládá, že teploty vzduchu budou většinou nadprůměrné, až s výjimkou druhé poloviny tohoto týdne. Dalších 14 dnů by mělo být zatím podle modelu na srážky chudých.
Dalších 10 dnů bude srážkově chudých, ale vliv na půdní vlhkost bude minimální a do 1 metru bude půda na většině území nasycena.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné až slabě nadprůměrné. Postupně však budou teploty klesat úměrně ročnímu období. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné až slabě podnormální.
Do konce listopadu je cca 90% a větší pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na Moravě, ve Slezsku a převážně i v Čechách.
Lokality v západních a severozápadních Čechách, Krkonoše však takto příznivou prognózu nemají. Zde jsou vypočítány pravděpodobnosti na dosycení půdního profilu do cca 30–70 %. Do poloviny ledna je přibližně 30–50% pravděpodobnost, že se dosytí právě zmíněné oblasti.
V prognóze stavu sucha pro do dubna 2021 jsou počítány pravděpodobnosti dosycení zhruba mezi 30–70 % pro většinu území podrobněji v níže uvedených odkazech.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.