1. srpen 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (25.7. – 31.7.2021) přes nás přecházelo několik frontálních systémů. Srážky se objevovaly prakticky každý den a většinou byly lokální a intenzivní. Nejvíce pak napršelo v neděli dne 25.7.2021. Nejméně pršelo na severozápadě a západě republiky a to většinou mezi 5-15 mm za týden. Nejvíce naopak v okresech Prachatice, Český Krumlov, Brno-město, Brno-venkov, Blansko a také na mnoha menších lokalitách. Nejvyšší úhrny pak byly okolo 40-80 mm za týden. Maximální teploty vzduchu se často pohybovaly mezi 25-30 °C.
V dalších 14 dnech nás čeká průměrné letní počasí. Nejvíce by mělo pršet v neděli a je zde zatím nejisté, kde budou nejvyšší úhrny, což může dosti ovlivnit půdní vlhkost na východě republiky, kde je zatím pozorován slabší deficit.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v minulém týdnu v podstatě nezměnila a v této vrstvě není sledován žádný stupeň intenzity sucha.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) zůstává i nadále v dobrém stavu a v minulém týdnu nedošlo k žádnému rozšíření. Hlavní sledované lokality se nacházejí i nadále na Moravě a ve Slezsku – Jesenicko, severní Pomoraví, Třinecko a navazující Beskydy. Další drobnou oblastí je Valticko. Převažuje počínající sucho, místy je však mírné sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 3 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně zvýšil i nadále tak většina území má lepší stav. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje stav mírného přebytku na většině území. Severní Čechy a oblast východně od Prahy má stav mírně horší, zde převažuje mírný deficit.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se v minulém týdnu v podstatě nezměnil. V Čechách a na západní Moravě je stav lepší i nadále lepší. V dalších částech je stav neutrální až mírně deficitní (východní Morava).
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ lze vodnost vodních toků rozdělit na tři díly. Oblast západně od Vltavy má převážně normální až nadnormální vodnost, východ území tedy východně od toku Morava má převážně podnormální vodnost. Ve zbývající části republiky převažuje spíše normální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 01. 08. vyskytuje deficit na cca 9 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 2 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zvýšilo na většině území.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): V pásu od Šumavy až po Jeseníky je stav výrazněji lepší, kde převažuje relativní nasycení na úrovni 70–100 % a to včetně východního cípu Moravy. Na zbytku území je stav horší a vyskytují se oblasti pod 50 % tedy u hranice snížené dostupnosti a zde mohou začít být rostliny stresovány nedostatkem vody.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách a ve středu republiky. Nižší stav je sledován na jižní a střední Moravě a také na Ostravsku.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla vegetace v příznivém stavu. V druhé polovině března a v dubnu se stav začal zhoršovat. Situace se nezlepšila ani v květnu, kdy na většině území byla sledována horší RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE než je pro tuto dobu obvyklé. Chladnější počasí neumožnovalo rychlý vývoj vegetace a ona i nadále zůstávala zpožděná cca o 14 až 21 dní. Na konci května byl sledován nejhorší stav od počátku letošní sezóny. Relativní stav kondice vegetace byla cca o 25–30 % horší než bylo pro tuto dobu obvyklé.
V červnu se vegetace díky vzestupu teplot začala zlepšovat. Byl sledován stav mírně lepší než je pro tuto dobu obvyklé. Aktuální stav vegetace v průběhu července a na počátku srpna je také v lepším stavu a to cca o 15 i více %. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 25. 07. Zprávy 256 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
V deseti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve dvanácti okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Dva okresy čekají propady mezi 30–40 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (63 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (24 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (cca 37 % hlášení) až vlhký (36 % hlášení).
Rychlé vysychání půdy vysokými teplotami v minulých týdnech bylo pozastaveno většinou bouřkovou činností a plodiny dostaly tolik potřebnou vláhu. Na některých místech už plodiny déšť nezachránil.. Dle hlášení našich zpravodajů jsou však i pozitivní zprávy na vývoji rostlin a daří se jim a déšť dokázaly pro svůj růst využít. Deště komplikují žně, v některých případech znehodnocují plodiny a není možné je sklidit díky velké míře přemokření. Někde zůstává počátek žní i nadále posunut o cca 14 dní. Situace je v rámci ČR velmi rozmanitá, autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 25. 07. V destíti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny, pouze v jindřichohradeckém okrese jsou hlášeny počínající projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY pozorujeme nadále v Itálii, Maďarsku, Chorvatsku a na pobřeží Jaderského moře. Situace východně a severovýchodně od naší republiky je lepší než na zbytku sledovaného území. Oproti předchozímu týdnu se stav zlepšil spíše ve střední části sledovaného území. Lepší stav je také jihozápadně od ČR.
V České republice sledujeme nižší stav v Polabí, Pomoraví a Poodří než na zbytku republiky.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině území ke kolísání vlhkosti půdy ve vrstvě 0-40 cm, v 40-100 cm vlhkosti stagnovali. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 6 % stanic, v 10 až 50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 59 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 39 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší nadále především v nížinách na jižní a střední Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (25.7. – 31.7.2021) přes nás přecházelo několik frontálních systémů. Srážky se objevovaly prakticky každý den a většinou byly lokální a intenzivní. Nejvíce pak napršelo v neděli dne 25.7.2021. Nejméně pršelo na severozápadě a západě republiky a to většinou mezi 5-15 mm za týden. Nejvíce naopak v okresech Prachatice, Český Krumlov, Brno-město, Brno-venkov, Blansko a také na mnoha menších lokalitách. Nejvyšší úhrny pak byly okolo 40-80 mm za týden. Maximální teploty vzduchu se často pohybovaly mezi 25-30 °C. Minimální noční teploty pak na 15-18 °C, pouze ve čtvrtek a pátek klesaly pod 15 °C. Větrnější počasí bylo hlavně při přechodu front a při bouřkách, jinak průměrné denní rychlosti větru byly do 2 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 2.8.2021) bude počasí celkem dynamické. Prvně k nám bude vát chladný a vlhký vzduch od severozápadu, ale postupně se dostaneme pod vliv nevýrazného tlakového pole a frontálního rozhraní ležícímu jihovýchodně od naší republiky. Ke konci týdne pak bude přecházet přes nás více frontálních systémů. Nejvíce srážek by mělo přijít ve čtvrtek a to na většinu území republiky a pršet by mělo vytrvaleji prakticky po celý den. Jinak v další dny čekáme hlavně přeháňky. V dalších 10 dnech se čekají úhrny okolo 20 mm v Čechách a přes 40 mm na Moravě. Modely se zatím liší v přesném uložení srážek z fronty během čtvrtečního dne, kdy ECMWF IFS preferuje déšť hlavně nad Moravou a GFS nad Českomoravskou vrchovinou. Tento relativně malý rozdíl v horizontu několika desítek kilometrů bude rozhodovat o tom, jestli na východě Moravy zůstane půdní vlhkost nižší než je obvyklé anebo se naopak její hodnoty doplní. Pro většinu republiky platí, že půdní profil bude nasycen na obvyklé hodnoty či vyšší (hlavně Čechy). Nejnižší hodnoty relativní půdní vlhkosti se čekají na jižní Moravě, což je obvyklé pro tuto dobu.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 18. srpna se předpokládá, že teploty budou odpovídat dlouhodobým hodnotám pro toto období. Maximální teploty vzduchu se budou pohybovat okolo 20-25°C, o víkendu a v dalším týdnu by mohly růst i nad hranici 25°C.
V dalších 14 dnech nás čeká průměrné letní počasí. Nejvíce by mělo pršet v neděli a je zde zatím nejisté, kde budou nejvyšší úhrny, což může dosti ovlivnit půdní vlhkost na východě republiky, kde je zatím pozorován slabší deficit.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné až slabě podprůměrné. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné.
Do konce srpna je pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího nasycení půdního profilu na většině území republiky. Lepší pravděpodobnost je očekávána spíše v Čechách. Ve východní části republiky je pravděpodobnost dosycení o hodně nižší, zde se jedná o pravděpodobnost cca mezi 10–50

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.