10. květen 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zvýšilo zejména v Čechách a v oblasti Českomoravské vysočiny, kde došlo ke zlepšení situace v důsledku srážek na počátku uplynulého týdne. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se vyskytují na 17,5% území (což je pokles oproti 32,1% v minulému týdnu). Nasycena na 70% v této vrstvě je 1/3 území ČR (oproti ¼ v předchozím týdnu).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením na jižní Moravě při hranicích s Rakouskem. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze70% kapacity nasycen na 3/4 území, což je stejná hodnota jako v uplynulých 2 týdnech. V hlubší vrstvě bylo překročeno 70% nasycení na cca 8/10 území, a s počínajícím suchem se tak setkáváme zejména v mělkých půdních profilech. Profily se zásobou vláhy v celém profilu menší než 30% pro rostliny dostupné vláhy se na našem území stále vyskytují jen ojediněle a to na 0,1% území. Pod bodem snížené dostupnosti je prozatím 6% území (tedy v zásadě stejně jako v uplynulých 14 dnech). Míra nasycení půdního profilu je relativně dobrá, nicméně v některých oblastech může setrvalý pokles půdní vlhkosti v povrchové vrstvě přinést problémy v dalších vegetačních fázích.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se ve srovnání s minulým týdnem výrazně zlepšila ve východní a jižní části Čech, a o výraznějším suchu lze nyní hovořit v západní části Slezska a jihu jižní Moravy. Horší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, má cca 1/20 území v povrchové vrstvě a méně než 1/10, pokud vezmeme v úvahu celý profil. Došlo ke snížení výskytu sucha o intenzitě S2-S3 (1,3% v celém profilu a 0,5% v povrchové vrstvě) a již se nevyskytuje sucho o intenzitě S4. Horší než obvyklou zásobou vody v půdě v celém profilu, a zejména v hlubší vrstvě vykazují některé oblasti na východě Jihočeského kraje a v regionu na rozhraní krajů Středočeského, Hradeckého a Pardubického. Nižší než obvyklou povrchovou vlhkost (přes poměrně vyšší hodnoty) najdeme i na jihu jižní Moravy.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se na většině stanic vlhkost půdy v povrchové vrstvě pohybuje nad 60 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm je na 7 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 11 % stanic a v 50-100 cm na 24 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 39 % stanic, v 10-50 cm na 35 % a v 50-100 cm u 53 % stanic. Nižší vlhkosti půdy se vyskytují v povrchové vrstvě a v hlubších vrstvách půdy především v jižních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - Bude doplněno po zpřístupnění snímků Americkou geologickou službou.
 
Dopady sucha je zatím předběžné hodnotit, nicméně se ukazuje tendence k horší než obvyklé zásobě vody v půdě v “tradičně” suchem postižených oblastech. Oproti předchozím 4 týdnům roste počet respondentů považujících dosavadní vývoj půdní vlhkosti za nepříznivý pro optimální kondici porostů.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V týdnu od 3.5. do 10.5. 2015 jsme opět zaznamenali několik přechodů frontálních systémů (postup frontálního systému v neděli 3.5., studená fronta v úterý 5.5., zvlněná studená fronta 6.5., za ní postupovala ve čtvrtek přes naše území tlaková výše, okluzní fronta v sobotu 9.5., rozšiřování tlakové výše do střední Evropy v neděli 10.5.). Ve dnech 7. a 8.5., 10.5. se vyskytovala malá oblačnost, zataženo na většině území bylo naopak 6.5., v ostatní dny bylo oblačno až skoro zataženo. Během týdne spadlo na většině území 10 mm srážek, ve vyšších polohách to mohlo být i více. V neděli 3.5. spadlo v západní části Čech několik mm srážek, 5.5. pršelo na většině území a spadlo většinou pár mm, místy i desítky mm, obdobně 6.5. (třetina území ale byla beze srážek), 8.5. spadlo několik mm na velké části Moravy, 9.5. spadlo opět na většině území ČR pár mm, na severu Čech i přes 10 mm. Maximální teploty začínaly na hodnotách kolem 15°C (na jižní Moravě kolem 10°C), do úterý 5.5. vystoupaly k 25°C, po zbytek týdne se držely těsně pod 20°C. Obdobně minimální teploty stoupaly z pár stupňů k 10°C v půlce týdne, v pátek opět klesly k pár stupňům nad nulou, o víkendu opět byly dosáhly 10°C. Po většinu týdne se vyskytoval slabý vítr podle Beauforta, v neděli 10.5. pak byla na většině území dosažena kategorie mírný vítr, místy i dosti čerstvý vítr.