10. leden 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (3.1. – 9.1.2021) jsme byli pod vlivem tlakové níže a ta přinesla spíše typičtější zimní počasí. Srážky byly zaznamenány prakticky každý den a nejvíce ve středu. Od úterý do soboty byly srážky často sněhové. Nejčastěji spadlo okolo 10–20 mm za týden. Na západním a východním okraji republiky bylo naměřeno většinou okolo jen 5 mm za týden. Ve středu spadlo nejčastěji mezi 2–8 cm nové sněhové pokrývky. K dnešnímu dni leží sníh většinou od 300 m výše, takže slabá vrstva je hlavně v nížinách na Moravě a v Polabí. Nejvyšší sněhová pokrývka je v Krkonoších a Jeseníkách (až 60 cm). Více sněhu leží také v jižních Čechách a na Vysočině (8–15 cm). Během týdne se kontinuálně ochlazovalo.
Do republiky se vrátila typičtější zima, kdy tento týden čekáme nízké teploty, které budou v noci klesat i pod hranici -10 °C. Do toho se objeví i sněžení. Modely se liší na přelom týdne, kde momentálně očekávají dva zcela rozdílné scénáře.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden zlepšila. Počínající sucho je sledováno na hranici Středočeského kraje, na Šumavě, Plzeňsku a také v severozápadních Čechách. Poté se jedná spíše o drobnější lokality.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se v minulém týdnu v podstatě nezměnila. V této části půdy se vyskytují však drobnější lokality v severních a západních Čechách.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje celkem zhruba na 6 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně snížil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) nyní převažuje deficit s odchylkou 5–20 mm především v Čechách a ve Slezsku až stav neutrální. Jižní Morava je na tom lépe, zde je stav lepší než je pro tuto dobu obvyklé.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) minulý týden se mírně snížil. Kladná odchylka je sledována na jižní Moravě, ve Slezsku a ve středních Čechách. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních a severních Čech, Plzeňska a v Krkonoších.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ v západní a severní části republiky převažuje podnormální vodnost. Na Moravě a ve Slezsku převládá nadnormální vodnost. V ostatních oblastech převažuje spíše normální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 10. 01. vyskytuje deficit zhruba na 23 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 4 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zlepšilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): V minulém týdnu došlo ke zvýšení relativního nasycení hlavně v Čechách, zde převažuje stav mezi 70–90% relativního nasycení. Zatímco Morava je na tom trochu lépe, zde převažuje nasycení 90–100 %.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá v západních a severozápadních Čechách. Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na zbytku nezmíněného území.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 03. 01. Zprávy 222 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Kladenský okres hlásí těžké poškození výnosů tzn. mezi 30–40 %, 3 okresy hlásí střední poškození porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. Z 8 okresů čekají ztráty na výnosech do 10 %.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (58 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (26 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 53% hlášení) až velmi vlhká (cca 28 % hlášení).
Na polích se v současné době setrvalý stav.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 03.01. Ve všech 8 hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY se oproti předcházejícímu týdnu zlepšil na většině sledovaného území. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme i nadále na pobřeží Jaderského moře a v jižní Francii. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území došlo k zvýšení vlhkosti v orniční vrstvě, sucho se nadále vyskytuje lokálně v severozápadních Čechách. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 5 % stanic, v 10 až 50 cm je na 10 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 71 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 38 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a Moravě, nižší především v nížinách v severozápadních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (3.1. – 9.1.2021) jsme byli pod vlivem tlakové níže a ta přinesla spíše typičtější zimní počasí. Srážky byly zaznamenány prakticky každý den a nejvíce ve středu. Od úterý do soboty byly srážky často sněhové. Nejčastěji spadlo okolo 10–20 mm za týden. Na západním a východním okraji republiky bylo naměřeno většinou okolo jen 5 mm za týden. Ve středu spadlo nejčastěji mezi 2–8 cm nové sněhové pokrývky. K dnešnímu dni leží sníh většinou od 300 m výše, takže slabá vrstva je hlavně v nížinách na Moravě a v Polabí. Nejvyšší sněhová pokrývka je v Krkonoších a Jeseníkách (až 60 cm). Více sněhu leží také v jižních Čechách a na Vysočině (8–15 cm). Během týdne se kontinuálně ochlazovalo. Týden začal s maximy okolo 2–5 °C. Ve středu klesla na většině území na bod mrazu a tak pokračovala až do konce týdne. Minimální teploty vzduchu na začátku týdne byly okolo 0 °C, v sobotu už klesaly k -5 °C. Minulý týden nebyl příliš větrný. Průměrná denní rychlost byla nejčastěji do 2 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 11.1.2021) přes nás přejde v úterý frontální oblačnost a za ní se k nám začne dostávat další studený vzduch od severu. Nejvíce srážek by se mělo objevit tedy hned během úterý. V dalších dnech pak budou převládat sněhové přeháňky. Nejistá situace je na přelom týdne, kdy by se mohly objevit v neděli a pondělí další srážky. Modely se na tomto zatím neshodují a postupně to vždy mění. Model, který předpokládá srážky i na přelomu týdne dává v dalších 10 dnech úhrny okolo 15–25 mm, naopak pesimistický model pouze do 10 mm za 10 dnů (pouze na horách podstatně více). Ve středních a vyšších polohách může spadnout okolo 30–50 cm nového sněhu, v nížinách do 10 cm v dalších 10 dnech. Teploty budou nízké a většinou pod bodem mrazu i během dne, tedy bude pozorován tzv. ledový den, který byl v minulém roce naopak dosti vzácný. Denní teploty okolo bodu mrazu budou do středy, poté spadnou k -3 °C. Noční teploty budou mezi -5 až -10 °C, od pátku pak i v nížinách budou klesat pod -10 °C. Půdní vlhkost se nám ve svrchní i spodní vrstvě příliš měnit nebude a i v dalších 10 dnech bude odpovídat spíše obvyklým hodnotám.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 27. ledna, se předpokládá, že teploty vzduchu budou dost pod dlouhodobým průměrem a to hlavně v tomto týdnu. Na počátku příštího týdne se může situace mírně zlepšit, ale zde se také modely dosti liší. Zatím je předpoklad, že celé období bude chladnější, ale srážkově chudší.
Do republiky se vrátila typičtější zima, kdy tento týden čekáme nízké teploty, které budou v noci klesat i pod hranici -10 °C. Do toho se objeví i sněžení. Modely se liší na přelom týdne, kde momentálně očekávají dva zcela rozdílné scénáře.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.