Využití předpovědi sucha

Využití předpovědi sucha

Využití předpovědi půdní vlhkosti a intenzity sucha pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě.

Metodiku je možné volně stáhnout ve formátu pdf

Metodika popisuje způsob přípravy předpovědi půdní vlhkosti a intenzity sucha a současně se zabývá
tím, jak jsou tyto předpovědi spolehlivé a jak mohou být využívány. Schopnost předpovídat hodnoty
půdní vlhkosti s výhledem až na 9 dní pomocí souboru modelů pro numerickou předpověď počasí
sebou nese i nové možnosti reakce v oblasti zemědělství. S ohledem na poměrně vysokou míru
předpověditelnosti jak půdní vlhkosti i intenzity sucha metodika představuje základní postupy, které
je možné využít pro přijetí vhodných opatření od využití závlah po extenzifikaci produkce. V rámci
této publikace jsou pak jako příklad prezentovány výsledky analýzy úspěšnosti předpovědi
zpracovávané v reálném čase v roce 2017. Prezentovaný systém je plně funkční a využitelný i pro
následující sezóny na portále www.intersucho.cz

Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum
QJ1610072 „Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha“.
Provoz předpovědi na portálu www.intersucho.cz a poskytování předpovědí uživatelům zdarma je
umožněno díky podpoře Akademie věd v rámci Strategie AV 21 a ve spolupráci se Státním
pozemkovým úřadem.