Licence a odpovědnost

Licence a odpovědnost

Veškeré mapy, grafy a textové informace obsažené na těchto stránkách mohou být kdykoliv kýmkoliv stahována, rozmnožována a v nezměněné podobě s uvedením zdroje rozšiřována.

Ačkoliv jsou při přípravě těchto stránek/map použity nejnovější vědecké poznatky a naše výstupy jsou na jejich základě připravovány s maximální odpovědností, není možné vzhledem k současným znalostem, technickým možnostem a míře poznání dosáhnout absolutní časové a prostorové přesnosti.


Uživatel těchto stránek bere na vědomí, že za případné škody vzniklé špatnou interpretaci informací zde zveřejněných, nenesou jejich autoři ani zapojené organizace žádnou zodpovědnost.