10. prosinec 2017

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha: Minulý týden od 3. 12. do 10. 12. 2017 přinesl nejvíce srážek v horských oblastech – okolo 30 mm/týden. V Čechách byly pak větší úhrny zaznamenány v oblasti Vysočiny, na Moravě spíše lokálně. V Jihočeském kraji lze oproti minulému týdnu pozorovat rozšíření počínajícího sucha, dále pak lokálně v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu mírně zvýšil, a ve výše uvedených krajích přetrvává výrazněji. Pozorovat ho můžeme i v kraji Plzeňském, severozápadně od Prahy a v oblasti Pardubicka. Předchozí nedostatek vláhy se negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti dolního toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků, nicméně v povodí Dyje nadále přetrvávají podnormální stavy.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se neobjevuje. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačuje 9/10 území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na více než 2/3 území, zatímco nedostatek zasahuje méně než 10%.

Aktuální intenzita sucha: Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu mírně zhoršila. Stav půdní vlhkosti ale zůstává horší oproti obvyklým hodnotám pouze lokálně a to především na jihu Čech a na Moravě. V těchto regionech se setkáváme se suchem již několik měsíců, nicméně epizoda doznívá prakticky pouze v hlubší vrstvě. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 0,2 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (3. 12. – 9. 12. 2017) byly srážky zaznamenány po většinu týdne, ale šlo o malé úhrny. Nejvíce srážek bylo v pondělí, kdy pršelo hlavně v Čechách. Zde byly úhrny většinou do 5 mm/den. Na Moravě pršelo pouze na několika lokalitách. Celkově za uplynulý týden nejvíce srážek spadlo v horských oblastech a to většinou okolo 30 mm/týden. Dále větší úhrny okolo 10 mm/týden byly naměřeny na Vysočině. Naopak v nížinách napršelo nejčastěji jen od 1-5 mm/týden. Během týdne docházelo k postupnému oteplování, ale po průchodu fronty se pak v sobotu opět ochladilo. Počátkem týdne se maxima ještě pohybovala na hranici 0-3°C, ale uprostřed týdne byly zaznamenány maxima od 6-8°C. V sobotu pak spadly maxima jen na 0-2°C. Minimální teploty byly po většinu týdne pod bodem mrazu a to až do -5°C. Výjimkou byla středa s minimální teplotou v rozmezí 0 až +4°C. Minulý týden můžeme považovat za spíš větrnější, kdy nejčastěji se pohybovaly průměrné denní rychlosti větru od 2-5 m/s.

Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy se v povrchové vrstvě se prakticky nevyskytuje. Nejsilněji v hlubší vrstvě pak zasahuje Jihočeský a Plzeňský kraj a dále pak Moravu. V celém profilu se deficit od 5 do 40 mm se vyskytuje na 13,9 % ČR, což je oproti minulému týdnu o 3,9 procenta více. Výrazný deficit mezi 40 až 80 mm ani deficit větší než 80 mm se nyní nevyskytuje.

Předpověď a prognóza sucha: V tomto týdnu (11-17. 12.2017) bude přes Českou republiku postupovat hodně dynamické počasí, kdy se budou střídat průchody fronty. Počasí tedy nebude nijak stabilní a čekáme větší výkyvy. Srážky se formou přeháněk budou vyskytovat po většinu týdne, ale celkové úhrny budou malé. Nejdeštivějším dnem by měl být zatím podle modelů čtvrtek. Celkové týdenní úhrny budou nejčastěji jen od 5-10 mm v Čechách a na Moravě od 10-20 mm. V pondělí a v úterý k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihu. To způsobí, že počátek týdne bude hlavně na Moravě velmi teplý a maxima budou moci šplhat až nad 10°C. Ve středu se opět ochladí a teploty začnou padat dolů na obvyklejší maxima okolo 4-6°C. Minimální teploty vzduchu budou většinou kolem bodu mrazu s výjimkou počátku týdne, kdy z pondělí na úterý nás čeká extrémně teplá noc (10-12°C na Moravě). O víkendu by se mělo dále ochlazovat a noční teploty spadnou i pod bod mrazu. Výraznější ochlazení se pak čeká v následujícím týdnu. V předpovědi sucha je situace zatím jednoduchá. Bude stále setrvalý stav, kdy na území České republiky ani v příštím týdnu nebude hrozit jeho výskyt nebo náznak jeho tvorby. Povrchová vrstva bude i nadále, až na pár oblastí na jižní Moravě zcela nasycena. V celém profilu 0-100 cm by měla být půda většinou i nadále zcela nasycena. Nasycení na 60-70 % se dále bude vyskytovat na jižní Moravě v jižních a středních Čechách, kde se jedná o dlouhodobý stav.

Kumulovaný stres: Je evidentní, že v posledním půlroce nejvíce nedostatkem vláhy trpěly rostliny v kraji Jihomoravském, na jihu kraje Olomouckého a na jihovýchodě Vysočiny, enklávy na východě Čech a v menší míře na územích krajů Ústeckého, Plzeňského, Jihočeského, Středočeského a Zlínského. V posledních třech měsících sucho velmi výrazně postihlo téměř celý Jihomoravský kraj a významnou část jihu kraje Olomouckého. Déle trvající sucho se objevilo i na jihu a v menší míře na východě Čech, a zejména pak v rozsáhlé oblasti západně a v posledních měsících i jižně od Prahy, a to zvláště na lehčích půdách.

Index půdní vláhy, situace ve střední Evropě: Aktuální hodnoty indexu půdní vláhy (SWI) dokládají zásadní zlepšení hodnot na většině území ČR v předchozích týdnech. Celé území ČR nyní spolu s Polskem, Německém a západní Ukrajinou a Běloruskem vykazují poměrně uspokojivé hodnoty nasycení půdního profilu. Naopak výrazný nedostatek vláhy panuje na většině území Srbska, Bosny i Bulharska, i když na celém Balkánském poloostrově se situace nadále zlepšuje. Nejvyšší deficit lze i nadále pozorovat na hranici severozápadní Itálie a jihovýchodní Francie.