11. červenec 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (4.7. – 10.7.2021) jsme byli hlavně pod vlivem frontálního rozhraní, který odděloval teplejší vzduch na východě a chladnější na západě. Celkem často se objevovaly i bouřkové situace, které byly nejsilnější na frontě během čtvrtečního dne. Nejvíce nám pršelo v okolí Orlických hor a Jeseníků. Další oblast s vyššími srážky byl západ republiky (Plzeňsko, Karlovarsko). Úhrny zde byly většinou okolo 50-100 mm za týden. Naopak nejméně srážek spadlo na východě Moravy a to nejčastěji do 10 mm za týden. Nejteplejší dny byly úterý až čtvrtek, ale jen na Moravě. Zde teploty se dostávaly nad 30°C. Naopak v Čechách byly maxima jen na 22-25 °C.
V dalších 10 dnech nás čeká většinou teplotně nadprůměrné počasí s častými bouřkami. Půdní vlhkost bude vysoká hlavně v Čechách a i na části Moravy. Lze tedy čekat riziko přívalových povodní či vyšších průtoků v tocích během bouřkových situací.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v minulém týdnu v zasažených oblastech snížila, případně ustoupila. Zůstávají dvě oblasti a to oblast okolo Třince a Bílé Karparty. Zde je evidováno nyní počínající sucho. Na zbytku území nyní nesledujeme riziko sucha.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) zůstává i nadále v dobrém stavu a v minulém týdnu došlo ke snížení evidované plochy. Hlavní sledované lokality se nachází nyní na Moravě a ve Slezsku – Jesenicko, severní Pomoraví, Třinecko a navazující Beskydy. Převažuje pouze počínající sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 2,5 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden poměrně výrazně zlepšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) je na většině území Česka stav lepší než pro tuto dobu obvyklé. Na východě a jihovýchodě Moravy je situace trochu odlišnější a zde je stav neutrální až mírně deficitní.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se v minulém týdnu také zlepšil. V Čechách a na západní Moravě. V dalších částech je stav neutrální až mírně deficitní..
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ lze vodnost vodních toků rozdělit stejně jako náš sledovaný deficit. Česko a západní Morava má převážně nadnormální vodnost. Směrem východněji od této hranice vodnost vodních toků klesá a je sledován normální až podnormální vodnosti.
V celém profilu do 1 m se k 11. 07. vyskytuje deficit na cca 9 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 3 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem zvýšilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): V Čechách je stav výrazněji lepší než na jihovýchodní Moravě a ve Slezsku. V Čechách je relativní nasycení na úrovni 70–100 %. Na Moravě je stav nižší a vyskytují se oblasti pod 50 % tedy u hranice snížené dostupnosti – konkrétně v Bílých Karpatech, Podyjí Břeclavsku a Ostravsku.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách a ve středu republiky. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách, na jižní a střední Moravě a také na Ostravsku.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla vegetace v příznivém stavu. V druhé polovině března a v dubnu se stav začal zhoršovat. Situace se nezlepšila ani v květnu, kdy na většině území byla sledována horší RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE než je pro tuto dobu obvyklé. Chladnější počasí neumožnovalo rychlý vývoj vegetace a ona i nadále zůstávala zpožděná cca o 14 až 21 dní. Na konci května byl sledován nejhorší stav od počátku letošní sezóny. Relativní stav kondice vegetace byla cca o 25–30 % horší než bylo pro tuto dobu obvyklé.
V červnu se vegetace díky vzestupu teplot začala zlepšovat. Byl sledován stav mírně lepší než je pro tuto dobu obvyklé. Aktuální stav vegetace v červenci je také v lepším stavu a to cca o 15 i více %. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 04. 07. Zprávy 190 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Ve dvanácti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve dvanácti okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (71 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (15 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (cca 43 % hlášení) až vlhký (22 % hlášení).
Rychlé vysychání půdy vysokými teplotami bylo pozastaveno většinou bouřkovou činností a plodiny dostaly tolik potřebnou vláhu. Na některých místech už plodiny déšť nezachránil.. Dle hlášení našich zpravodajů jsou však i pozitivní zprávy na vývoji rostlin a daří se jim a déšť dokázaly pro svůj růst využít. Deště zkomplikovaly druhé seče a práce se zemědělskou technikou.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 04. 07. V sedmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY pozorujeme nadále v Itálii, Maďarsku, Chorvatsku a na pobřeží Jaderského moře Francii. Situace severovýchodně od naší republiky je lepší než na zbytku sledovaného území.
V České republice je sledování nižší vláha v Polabí, v Pomoraví a na jižní Moravě.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině území vlivem srážek k růstu vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti stagnovali. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 5 % stanic, v 10 až 50 cm je na 12 % stanic a v 50-100 cm na 9 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 47 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 22 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v nížinách na jižní a střední Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (4.7. – 10.7.2021) jsme byli hlavně pod vlivem frontálního rozhraní, který odděloval teplejší vzduch na východě a chladnější na západě. Celkem často se objevovaly i bouřkové situace, které byly nejsilnější na frontě během čtvrtečního dne. Nejvíce nám pršelo v okolí Orlických hor a Jeseníků. Další oblast s vyššími srážky byl západ republiky (Plzeňsko, Karlovarsko). Úhrny zde byly většinou okolo 50-100 mm za týden. Naopak nejméně srážek spadlo na východě Moravy a to nejčastěji do 10 mm za týden. Nejteplejší dny byly úterý až čtvrtek, ale jen na Moravě. Zde teploty se dostávaly nad 30°C. Naopak v Čechách byly maxima jen na 22-25 °C. Noční teploty byly nejčastěji mezi 12-17 °C, ale na některých místech byla i tropická noc (nad 20 °C). Vítr byl většinou slabý, silnější byl vždy lokálně během bouřek a pak větrněji bylo v pátek.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 12.7.2021) nás nejdříve ovlivní zvlněná fronta postupující na východ a v druhé polovině týdne výšková tlaková níže. V tomto týdnu nás čekají časté bouřky. Nejvíce by jich mělo být ke konci týdne a to konkrétně v neděli. V dalších 10 dnech by mělo spadnout okolo 25-50 mm s ohledem na to, kde se bouřky objeví. Mohou se vyskytovat i značné prostorové rozdíly. V úterý nám vystoupají denní maxima i nad hranici 30 °C. Poté se ochladí a do konce týdne čekáme maxima většinou okolo 23-26 °C. Půdní sucho se prakticky na území republiky nebude vyskytovat. Naopak hlavně ve svrchní vrstvě v Čechách a i na větší části Moravy bude vyskytovat vysoké nasycení půdy, které může naopak způsobovat rychlejší odtok vody při bouřkách a tedy i způsobovat lokální přívalové povodně.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 28. července se předpokládá, že teploty budou spíše mírně vyšší než, je dlouhodobý průměr. Maximální denní teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 25-30 °C. Častější bouřky se čekají tento týden, naopak od poloviny dalšího týdne by se jejich množství mělo snížit a celkově se vyskytovat méně srážek.
V dalších 10 dnech nás čeká většinou teplotně nadprůměrné počasí s častými bouřkami. Půdní vlhkost bude vysoká hlavně v Čechách a i na části Moravy. Lze tedy čekat riziko přívalových povodní či vyšších průtoků v tocích během bouřkových situací.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme