11. leden 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu zvýšilo a na většině území je patrné vysoké relativní nasycení půdy. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se nevyskytují, zatímco nasyceny alespoň na 70% v této vrstvě je téměř 9/10 rozlohy v ČR (tedy výrazně více než v uplynulých týdnech).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením na severozápadě Čech, v některých oblastech jižní a střední Moravy a při hranici s Polskem. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na téměř 99% území. V hlubší vrstvě bylo překročeno 70% nasycení prakticky na celém území. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území nevyskytují.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se ve srovnání s minulým týdnem dramaticky nezměnila ale přesto se snížila na nejnižší hodnoty v posledních 12 měsících. V celém profilu jsou počínajícím nebo mírným suchem postižena méně než 1% území. Vyjimečně jsme zachytili výskyt sucha o intenzitě S3 (0,1%). V povrchové vrstvě pak díky doplnění půdní vlhkosti z tajícího sněhu region s nižší než obvyklou půdní vlhkostí nenajdeme.
 
Vegetace S ohledem na končící vegetační sezónu, a tím i snižující se spolehlivost produktu, bylo od 30. listopadu přerušeno zveřejňování mapových produktů sledování kondice vegetace až do měsíce února.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině stanic k mírnému vzestupu vlhkosti půdy ve vrstvě půdy 0-50 cm, nadále tedy převládá vysoká vlhkost půdy nad 70 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 3 % stanic a v 50-100 cm na 17 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 32 % stanic, v 10-50 cm na 33 % a v 50-100 cm u 30 % stanic. Nižší vlhkosti půdy ve vrstvě 0-100 cm byly zaznamenány především v Polabí a na horním a středním toku Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Počasí v týdnu od 4. do 11.1. 2015 bylo ovlivněno postupem tlakové výše přes naše území. Začátek a konec týdne byly naopak ve znamení přechodů frontálních systémů. Po většinu dnů bylo zaznamenáno velmi malé množství slunečního svitu kromě úterý 6.1. díky středu tlakové výše nad našim územím, kdy na většině území svítilo několik hodin. V ostatní dny na většině území svítilo pouze několik desítek minut za den. V již zmíněný den (6.1.) byly zaznamenány také nejnižší rychlosti větru (na většině území vánek podle Beaufortovy stupnice), v ostatní dny (začátkem a koncem týdne) to byl naopak mírný až dosti čerstvý vítr. Minimální teploty klesly ve středu týdne k několika stupňům pod nulou (na Moravě až k -10 °C), do 5.1. a od 9.1. byly minimální teploty na většině území nad nulou . Maximální teplota vzduchu nepřekročila 7.1. 0°C (především na Moravě), v ostatní dny byly hodnoty nad nulou, během uplynulého víkendu překračovaly dokonce 10°C (v nižších polohách až 15°C ,v sobotu na celém území, v neděli na Moravě). Srážky se vyskytovaly, kromě 6. a 7.1., celý týden. 9.1. úhrny přesáhly na velké části území dokonce 10 mm (Vysočina a horské oblasti), 8.1. tytéž úhrny byly zaznamenány v severních částech Severních a Východních Čech. 8. a 11. padaly srážky ve vyšších polohách sněhové. Do 9.1. ležel na většině našeho území sníh, od 10.1. to bylo pouze ve vyšších polohách.
 
V nejbližších dnech očekáváme přetrvávající vyšší nasycení půdní vláhy v důsledku vysoké zásoby vody v půdě a poklesu teplot a tedy nízkému výparu. Obecně je nutné počítat s poměrně vysokým nasycením půdního profilu.